Wykaz instytucji wspierających osoby i rodziny z problemami, w tym osoby doznające przemocy i stosujące przemoc:

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie
  czynne od poniedziałku do piątku
  ul. Fabryczna 3 w Zambrowie, I piętro
  godz. pracy 07.00 – 15.00
  tel. (86) 271-06-69
         (86)271-15-09

Punkt konsultacyjno – informacyjny dla osób z problemami:
– psycholog
środa w godz. 10.00 – 12.00 (pierwsza i trzecia środa miesiąca)
 – radca prawny
bezpłatne porady prawne, tel.: 86 271 24 18

 1. Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łomży

ul. Wojska Polskiego 42A

tel. kom. 884 657 604
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:

Poniedziałek: 13.00-20.00
Wtorek: 09.00-16.00
Środa: 09.00-16.00
Czwartek: 09.00-16.00
Piątek: 09.00-16.00
Sobota: 08.00-13.00

Doradca do spraw osób pokrzywdzonych (tel. 884 657 604) umawia osoby zainteresowane na spotkania do specjalistów, w tym także mediatorów sądowych.
Istnieje także możliwość zorganizowania mediacji w Lokalnych Punktach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w miejscowościach: Zambrów, Wysokie Mazowieckie, Grajewo.


Wykaz współpracujących:
– dr Artur Daniel Śledziewski – specjalizacja: rodzinna, cywilna, medyczna
– mgr Ewa Gąsiorowska – specjalizacja: karna, rodzinna, rówieśnicza, szkolna

LOKALNE PUNKTY POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM:

 1. ZAMBRÓW
  Stowarzyszenie Abstynenta „OSTOJA”
  18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3
  tel. kom. 518 595 707
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
  Środa: 15.00-20.00
  Sobota: 07.00-12.00
 • GRAJEWO

           Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
           19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6
           tel. kom. 518 595 672
           Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
           Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
           Środa: 15.00-20.00
           Sobota: 08.00-13.00

 • WYSOKIE MAZOWIECKIE
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 1
  tel. kom. 518 595 676
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
  Wtorek: 14.30-19.30
  Czwartek: 14.30-19.30

*Pomoc prawna i psychologiczna udzielana jest po wcześniejszym umówieniu wizyty.
*Pomoc tłumacza j. obcego, tłumacza migowego oraz mediacje organizowane są po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania.

Całodobowa Linia Pomocy Pokrzywdzonym +48 222 309 900

www.pokrzywdzeni.pryzmat.org.pl

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

 1. Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży
  Adres do korespondencji:
  18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 29
  Siedziba biura:
  18-400 Łomża, ul. Polowa 57 C
  tel/fax 86 215 04 63
  tel. 86 215 25 87
  kom. 606 905 678
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  www: www.sosedukator.pl
  Dyżury podmiotu/Przyjęcia interesantów:
  Codziennie: 08.00 – 15.30

WYKAZ PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH POMOCY OFIAROM PRZEMOCY DOMOWEJ
NA TERENIE GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

Lp. Nazwa instytucji/organizacji Adres instytucji/organizacji Telefon Adres e-mail
1 Zespół interdyscyplinarny ul. Kościelna 11
18-315 Kołaki Kościelne
86 270 30 39 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Kościelna 11
18-315 Kołaki Kościelne
504 496 470  
3 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych ul. Kościelna 11
18-315 Kołaki Kościelne
86 270 30 39 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4 Praktyka lekarza Rodzinnego Jan Wądołowski ul. Kościelna 11
18-315 Kołaki Kościelne
86 270 30 04  
5 Szkoła Podstawowa w Kołakach Kościelnych ul. Kościelna 26
18-315 Kołaki Kościelne
86 270 34 81 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
6 Komenda Powiatowa Policji
Posterunek Policji w Rutkach
ul. 11 Listopada 5 18-312 Rutki Kossaki 47 718 51 00  

Możesz zadzwonić również pod numery telefonów:

* Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 800 12 00 02 (infolinia czynna całą dobę), w tym:

– dyżur w języku angielskim – poniedziałki w godzinach 18:00-22:00

– dyżur w języku rosyjskim – wtorki w godzinach 18:00 – 22:00

Telefoniczne dyżury prawników tel. (22) 666 28 50 – poniedziałki i wtorki w godzinach 17:00-21:00,

 800 120 002  –   środy w godzinach 18:00-22:00

– konsultacje z wykorzystaniem komunikatora SKYPE (pogotowie.niebieska.linia) – dyżur w języku migowym w poniedziałki w godz. 13.00-15.00

– Poradnia e-mailowa: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomoc udzielana drogą mailową to: wsparcie dla osób doznających przemocy lub będących jej świadkami, udzielanie informacji o możliwościach terapii dla osób stosujących przemoc, psychologicznych mechanizmach i społecznych uwarunkowaniach zjawiska przemocy, prawach i możliwościach prawno-proceduralnych, a także o adresach instytucji pomagających w sytuacji przemocy w rodzinie.

Ważne

Na skutek wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” informacja dotycząca Twojej sytuacji rodzinnej zostanie przekazana przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego, który podejmie dalsze działania. Zawsze możesz wzywać Policję na interwencję, poinformować prokuraturę oraz zwrócić się o pomoc do podmiotu/organizacji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej. Możesz również poprosić dzielnicowego, aby przyszedł do Twojego domu i udzielił stosownej pomocy i niezbędnych informacji.

          STOP PRZEMOCY

Przemoc domowa jest przyczyną dysfunkcji rodziny, prowadzi  do wielu tragedii życiowych, w szczególności, gdy jej ofiarami są dzieci.  Zjawisko przemocy dotyczy prawie wszystkich sfer życia ludzkiego i prawie każdej grupy wiekowej. Pomimo tego, iż w relacjach międzyludzkich istniała od zawsze, o przemocy domowej mówiono niewiele. Ujawniano tylko pojedyncze zdarzenia z historii rodzin, w których doszło do tragedii, zapominając, że dla wielu ludzi dom rodzinny jest miejscem poniżenia, zagrożenia, dramatu czy rozpaczy.

Przemocą domową jest jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności: narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia, naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę, ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej, istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

.

Przemoc domowa:

 • jest zjawiskiem wynikającym z działania człowieka,
 • działanie lub zaniechanie działań jest dokonywane przez jednego członka rodziny przeciwko pozostałym,
 • jest procesem, gdyż nie pojawia się znienacka i tworzy cykle,
 • ma tendencje do powtarzania się i rzadko jest jednorazowym epizodem,
 • jest intencjonalna – zmierza do osiągnięcia jakiegoś celu,
 • wykorzystuje przewagę sił, uniemożliwiając samoobronę, opiera się na władzy, kontroli, dominacji, uległości,
 • narusza prawa i dobra osobiste krzywdzonej osoby,
 • powoduje szkody i cierpienie u osób, których dotyka.

                Oprócz szkód fizycznych przemoc może spowodować również trwałe i rozległe następstwa  w psychice człowieka. Z tego powodu cierpią nie tylko ci, którzy są ofiarami, ale również bezsilni świadkowie obserwujący akty przemocy, tj. najczęściej dzieci.

W świadomości społecznej funkcjonuje wiele mitów i stereotypów na temat przemocy domowej, które głęboko zapuszczają swoje korzenie i fałszują rzeczywistość. Wiele społeczeństw czy środowisk nie reaguje na problem przemocy, wyrażając tym samym przyzwolenie na jej istnienie.

RODZAJE PRZEMOCY

Przemoc fizyczna, np. popychanie, policzkowanie, bicie, szarpanie, wykręcanie rąk;

Przemoc psychiczna, np. wyśmiewanie, wyzywanie, poniżanie, stosowanie gróźb, szantażowanie, krytykowanie, kontrolowanie, izolowanie, wmawianie choroby psychicznej, ciągłe niepokojenie;

Przemoc seksualna, np. wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych jego form, gwałt, demonstrowanie zazdrości, wyśmiewanie ciała;

Przemoc ekonomiczna, np. ograniczanie dostępu do wspólnych środków finansowych, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych rodziny, okradanie, odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, zaciąganie kredytów wbrew woli współmałżonka;

Zaniedbanie, np. naruszenie obowiązku opieki ze strony osób bliskich, stosowane najczęściej wobec dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych, chorych.

Rodzaje pomocy osobom doznającym przemocy

        • Interwencja kryzysowa, której celem jest dążenie do odzyskania przez osobę znajdującą się w kryzysie zdolności do samodzielnego pokonania owego kryzysu;

 •  Poradnictwo – udzielanie informacji, pokazanie różnych możliwości działania, pomoc przy wyborze najlepszego rozwiązania, porady prawne;

 •  Wsparcie – psychologiczne, socjalne, duchowe, jako przeciwdziałanie izolacji społecznej, poczuciu osamotnienia i bezradności;

 •   Pomoc specjalistyczna  – psychologiczna, prawna, medyczna, socjalna;

 • Edukacja –uzyskanie wiedzy na temat zjawiska przemocy, przysługujących prawach, możliwościach pomocy;

 •  Terapia – pomoc indywidualna bądź grupowa. Ten rodzaj pomocy może uzyskać ofiara, kiedy zagrożenie ze strony sprawcy znacznie się zmniejszyło, przeszła edukację, dostała wsparcie i otrzymała niezbędną bieżącą pomoc.

Wykaz instytucji wspierających ofiary przestępstw i ich rodziny na terenie powiatu zambrowskiego
/karta pomocy/

1. Kołaki Kościelne:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych
ul. Kościelna 11 tel. 86 270-30-39
/udziela wsparcia w zakresie pomocy socjalnej/

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołakach Kościelnych
ul. Kościelna 11 tel. 86 270-34-81
/poradnictwo w zakresie zapobiegania i leczenia uzależnień/

2. Zambrów:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie
ul. Fabryczna 3 tel. 86 271-24-82, 271-32-51
/udziela wsparcia w zakresie pomocy socjalnej/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie
ul. Fabryczna 3  (budynek ZUS, pok. 102) tel. 86 271-46-16 w. 17, w. 23, w. 24
/udziela wsparcia w zakresie pomocy socjalnej/

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zambrowie
ul. Fabryczna 3 tel. 86 271 – 22-10 wew. 18, 271-46-16 wew. 34
/poradnictwo w zakresie zapobiegania i leczenia uzależnień/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie
ul. Fabryczna 3 tel. 86 271-24-18, 271-06-69
/udziela wsparcia rodzinom z problemami i osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach/

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zambrowie
ul. Obwodowa 2 tel. 86 271-21-78
/udziela pomocy młodzieży z problemami/

Ezra Poradnia psychologiczna dla dzieci Uksw – Psycholog
Zambrów, ul. Magazynowa 9
Godziny otwarcia:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 08:00-20:00
Środa: 09:30-20:00
Piątek: 08:00-18:00
Sobota: 08:00-15:00

„Caritas” Diecezji Łomżyńskiej w Zambrowie
Aleja Wojska Polskiego 49 tel. 86 475-08-87
/udziela pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej, bezdomnym, profilaktyki narkotykowej, porady prawne ofiarom przemocy domowe i innych/

Klub Abstynenta „Ostoja” w Zambrowie
ul. Cmentarna 1 tel. 86 271-00-72
/pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom/

Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie
Aleja Wojska Polskiego 4A  tel.: 112
86 47 718 52 11

Telefon zaufania: 47 718 52 99

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
czynny codziennie od godz. 12:00 do godz.: 22:00

Poradnia Chirurgiczno – Urazowa:
ul. Papieża Jana Pawła II 3 tel. (86)276 36 43

Szpital Powiatowy w Zambrowie
ul. Papieża Jana Pawła II 3; tel. Sekretariat: 86 276-36-00

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Tel. 0-801-120-002

3. Rutki Kossaki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach Kossakach
ul. 11 Listopada 7 tel. 86 276-31-79
/udziela wsparcia w zakresie pomocy socjalnej/

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rutkach Kossakach
ul. 11 Listopada 7 tel. 86 276-31-79
/poradnictwo w zakresie zapobiegania i leczenia uzależnień/

Posterunek Policji w Rutkach Kossakach
ul. Rynek 8 tel. 86 474-10-21

4. Szumowo:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szumowie
ul. 1 Maja 50 tel. 86 476-80-11, 86 476-80-12, 86 224-41-40, 86 224-41-41
/udziela wsparcia w zakresie pomocy socjalnej/Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szumowie
ul. 1 Maja 50 tel. 476-80-11
/poradnictwo w zakresie zapobiegania i leczenia uzależnień/

WYKAZ PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH POMOCY OFIAROM PRZEMOCY DOMOWEJ
NA TERENIE GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

Lp. Nazwa instytucji/organizacji Adres instytucji/organizacji Telefon Adres e-mail
1 Zespół interdyscyplinarny ul. Kościelna 11
18-315 Kołaki Kościelne
86 270 30 39 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Kościelna 11
18-315 Kołaki Kościelne
504 496 470  
3 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych ul. Kościelna 11
18-315 Kołaki Kościelne
86 270 30 39 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4 Praktyka lekarza Rodzinnego Jan Wądołowski ul. Kościelna 11
18-315 Kołaki Kościelne
86 270 30 04  
5 Szkoła Podstawowa w Kołakach Kościelnych ul. Kościelna 26
18-315 Kołaki Kościelne
86 270 34 81 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
6 Komenda Powiatowa Policji
Posterunek Policji w Rutkach
ul. 11 Listopada 5 18-312 Rutki Kossaki 47 718 51 00  

Możesz zadzwonić również pod numery telefonów:

* Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 800 12 00 02 (infolinia czynna całą dobę), w tym:

– dyżur w języku angielskim – poniedziałki w godzinach 18:00-22:00

– dyżur w języku rosyjskim – wtorki w godzinach 18:00 – 22:00

Telefoniczne dyżury prawników tel. (22) 666 28 50 – poniedziałki i wtorki w godzinach 17:00-21:00,

                                                                    800 120 002  –   środy w godzinach 18:00-22:00

– konsultacje z wykorzystaniem komunikatora SKYPE (pogotowie.niebieska.linia) – dyżur w języku migowym w poniedziałki w godz. 13.00-15.00

– Poradnia e-mailowa: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomoc udzielana drogą mailową to: wsparcie dla osób doznających przemocy lub będących jej świadkami, udzielanie informacji o możliwościach terapii dla osób stosujących przemoc, psychologicznych mechanizmach i społecznych uwarunkowaniach zjawiska przemocy, prawach i możliwościach prawno-proceduralnych, a także o adresach instytucji pomagających w sytuacji przemocy w rodzinie.

Ważne

Na skutek wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” informacja dotycząca Twojej sytuacji rodzinnej zostanie przekazana przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego, który podejmie dalsze działania. Zawsze możesz wzywać Policję na interwencję, poinformować prokuraturę oraz zwrócić się o pomoc do podmiotu/organizacji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej. Możesz również poprosić dzielnicowego, aby przyszedł do Twojego domu i udzielił stosownej pomocy i niezbędnych informacji.

Wykaz instytucji wspierających ofiary przestępstw i ich rodziny na terenie powiatu zambrowskiego
/karta pomocy/

1. Kołaki Kościelne:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych
ul. Kościelna 11 tel. 86 270-30-39
/udziela wsparcia w zakresie pomocy socjalnej/

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołakach Kościelnych
ul. Kościelna 11 tel. 86 270-34-81
/poradnictwo w zakresie zapobiegania i leczenia uzależnień/

2. Zambrów:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie
ul. Fabryczna 3 tel. 86 271-24-82, 271-32-51
/udziela wsparcia w zakresie pomocy socjalnej/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie
ul. Fabryczna 3  (budynek ZUS, pok. 102) tel. 86 271-46-16 w. 17, w. 23, w. 24
/udziela wsparcia w zakresie pomocy socjalnej/

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zambrowie
ul. Fabryczna 3 tel. 86 271 – 22-10 wew. 18, 271-46-16 wew. 34
/poradnictwo w zakresie zapobiegania i leczenia uzależnień/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie
ul. Fabryczna 3 tel. 86 271-24-18, 271-06-69
/udziela wsparcia rodzinom z problemami i osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach/

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zambrowie
ul. Obwodowa 2 tel. 86 271-21-78
/udziela pomocy młodzieży z problemami/

Ezra Poradnia psychologiczna dla dzieci Uksw – Psycholog
Zambrów, ul. Magazynowa 9
Godziny otwarcia:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 08:00-20:00
Środa: 09:30-20:00
Piątek: 08:00-18:00
Sobota: 08:00-15:00

„Caritas” Diecezji Łomżyńskiej w Zambrowie
Aleja Wojska Polskiego 49 tel. 86 475-08-87
/udziela pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej, bezdomnym, profilaktyki narkotykowej, porady prawne ofiarom przemocy domowe i innych/

Klub Abstynenta „Ostoja” w Zambrowie
ul. Cmentarna 1 tel. 86 271-00-72
/pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom/

Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie
Aleja Wojska Polskiego 4A  tel.: 112

86 47 718 52 11

 Telefon zaufania: 47 718 52 99

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
czynny codziennie od godz. 12:00 do godz.: 22:00

Poradnia Chirurgiczno – Urazowa:
ul. Papieża Jana Pawła II 3 tel. (86)276 36 43

Szpital Powiatowy w Zambrowie
ul. Papieża Jana Pawła II 3; tel. Sekretariat: 86 276-36-00

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Tel. 0-801-120-002

3. Rutki Kossaki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach Kossakach
ul. 11 Listopada 7 tel. 86 276-31-79
/udziela wsparcia w zakresie pomocy socjalnej/

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rutkach Kossakach
ul. 11 Listopada 7 tel. 86 276-31-79
/poradnictwo w zakresie zapobiegania i leczenia uzależnień/

Posterunek Policji w Rutkach Kossakach
ul. Rynek 8 tel. 86 474-10-21

4. Szumowo:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szumowie
ul. 1 Maja 50 tel. 86 476-80-11, 86 476-80-12, 86 224-41-40, 86 224-41-41
/udziela wsparcia w zakresie pomocy socjalnej/Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szumowie
ul. 1 Maja 50 tel. 476-80-11
/poradnictwo w zakresie zapobiegania i leczenia uzależnień/

Wykaz instytucji wspierających osoby i rodziny z problemami, w tym osoby doznające przemocy i stosujące przemoc:

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie
  czynne od poniedziałku do piątku
  ul. Fabryczna 3 w Zambrowie, I piętro
  godz. pracy 07.00 – 15.00
  tel. (86) 271-06-69
         (86)271-15-09

Punkt konsultacyjno – informacyjny dla osób z problemami:
– psycholog
środa w godz. 10.00 – 12.00 (pierwsza i trzecia środa miesiąca)
 – radca prawny
bezpłatne porady prawne, tel.: 86 271 24 18

 • Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łomży

ul. Wojska Polskiego 42A

tel. kom. 884 657 604
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:

Poniedziałek: 13.00-20.00
Wtorek: 09.00-16.00
Środa: 09.00-16.00
Czwartek: 09.00-16.00
Piątek: 09.00-16.00
Sobota: 08.00-13.00

LOKALNE PUNKTY POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM:

 1. ZAMBRÓW
  Stowarzyszenie Abstynenta „OSTOJA”
  18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3
  tel. kom. 518 595 707
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
  Środa: 15.00-20.00
  Sobota: 07.00-12.00
 1. GRAJEWO

           Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
           19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6
           tel. kom. 518 595 672
           Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
           Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
           Środa: 15.00-20.00
           Sobota: 08.00-13.00

 1. WYSOKIE MAZOWIECKIE
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 1
  tel. kom. 518 595 676
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
  Wtorek: 14.30-19.30
  Czwartek: 14.30-19.30

*Pomoc prawna i psychologiczna udzielana jest po wcześniejszym umówieniu wizyty.
*Pomoc tłumacza j. obcego, tłumacza migowego oraz mediacje organizowane są po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania.

Całodobowa Linia Pomocy Pokrzywdzonym +48 222 309 900

www.pokrzywdzeni.pryzmat.org.pl

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

Instytucje rządowe i samorządowe oraz organizacje pozarządowe województwa podlaskiego udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

W ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 Podlaski Urząd Wojewódzki udostępnia zaktualizowane bazy teleadresowe placówek funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego, udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą domową.

Przedmiotowe wykazy opublikowane zostały na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski, natomiast rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa dodatkowo również w Biuletynie Informacji Publicznej PUW.

ANKIETA BADAWCZA NA TEMAT ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE – za 2023 rok

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kołaki Kościelne,
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże w opracowaniu „Diagnozy potrzeb oraz oceny problemu przemocy w rodzinie” na terenie gminy Kołaki Kościelne.
Aby opracować niniejszą diagnozę potrzebna jest współpraca całej społeczności Gminy. Prosimy o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte w niej pytania.
Ankieta ma charakter anonimowy.  Formularz ankiety dostępny jest na stronie internetowej www.kolaki.pl, zakładka – jednostki organizacyjne – OPS – przeciwdziałanie przemocy oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych, pokój nr. 28,  od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30.
Wypełnione ankiety prosimy składać do 20.05.2023 r.:
* osobiście w OPS Kołaki Kościelne,
* za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
* przesłać bezpośrednio po wypełnieniu ankiety, za pomocą kreatora on-line Google Forms –  udostępnionego na stronie internetowej www.kolaki.pl, zakładka – jednostki organizacyjne – OPS – przeciwdziałanie przemocy

Link do anonimowej Ankiety on-line: ANKIETA BADAWCZA NA TEMAT ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE – za 2023 rok (google.com)

Wersja do druku: Formularz ankiety

Instytucje rządowe i samorządowe oraz organizacje pozarządowe województwa podlaskiego udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

W ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 Podlaski Urząd Wojewódzki udostępnia zaktualizowane bazy teleadresowe placówek funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego, udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Przedmiotowe wykazy opublikowane zostały na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski, natomiast rejestry jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia, dodatkowo również w Biuletynie Informacji Publicznej PUW.

————————————————————————————–

          STOP PRZEMOCY

Przemoc domowa jest przyczyną dysfunkcji rodziny, prowadzi  do wielu tragedii życiowych, w szczególności, gdy jej ofiarami są dzieci.  Zjawisko przemocy dotyczy prawie wszystkich sfer życia ludzkiego i prawie każdej grupy wiekowej. Pomimo tego, iż w relacjach międzyludzkich istniała od zawsze, o przemocy domowej mówiono niewiele. Ujawniano tylko pojedyncze zdarzenia z historii rodzin, w których doszło do tragedii, zapominając, że dla wielu ludzi dom rodzinny jest miejscem poniżenia, zagrożenia, dramatu czy rozpaczy.

Przemocą domową jest jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności: narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia, naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę, ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej, istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przemoc domowa:

 • jest zjawiskiem wynikającym z działania człowieka,
 • działanie lub zaniechanie działań jest dokonywane przez jednego członka rodziny przeciwko pozostałym,
 • jest procesem, gdyż nie pojawia się znienacka i tworzy cykle,
 • ma tendencje do powtarzania się i rzadko jest jednorazowym epizodem,
 • jest intencjonalna – zmierza do osiągnięcia jakiegoś celu,
 • wykorzystuje przewagę sił, uniemożliwiając samoobronę, opiera się na władzy, kontroli, dominacji, uległości,
 • narusza prawa i dobra osobiste krzywdzonej osoby,
 • powoduje szkody i cierpienie u osób, których dotyka.

                Oprócz szkód fizycznych przemoc może spowodować również trwałe i rozległe następstwa  w psychice człowieka. Z tego powodu cierpią nie tylko ci, którzy są ofiarami, ale również bezsilni świadkowie obserwujący akty przemocy, tj. najczęściej dzieci.

W świadomości społecznej funkcjonuje wiele mitów i stereotypów na temat przemocy domowej, które głęboko zapuszczają swoje korzenie i fałszują rzeczywistość. Wiele społeczeństw czy środowisk nie reaguje na problem przemocy, wyrażając tym samym przyzwolenie na jej istnienie.

RODZAJE PRZEMOCY

Przemoc fizyczna, np. popychanie, policzkowanie, bicie, szarpanie, wykręcanie rąk;

Przemoc psychiczna, np. wyśmiewanie, wyzywanie, poniżanie, stosowanie gróźb, szantażowanie, krytykowanie, kontrolowanie, izolowanie, wmawianie choroby psychicznej, ciągłe niepokojenie;

Przemoc seksualna, np. wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych jego form, gwałt, demonstrowanie zazdrości, wyśmiewanie ciała;

Przemoc ekonomiczna, np. ograniczanie dostępu do wspólnych środków finansowych, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych rodziny, okradanie, odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, zaciąganie kredytów wbrew woli współmałżonka;

Zaniedbanie, np. naruszenie obowiązku opieki ze strony osób bliskich, stosowane najczęściej wobec dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych, chorych.

Rodzaje pomocy osobom doznającym przemocy

• Interwencja kryzysowa, której celem jest dążenie do odzyskania przez osobę znajdującą się w kryzysie zdolności do samodzielnego pokonania owego kryzysu;

 •  Poradnictwo – udzielanie informacji, pokazanie różnych możliwości działania, pomoc przy wyborze najlepszego rozwiązania, porady prawne;

 •  Wsparcie – psychologiczne, socjalne, duchowe, jako przeciwdziałanie izolacji społecznej, poczuciu osamotnienia i bezradności;

 •   Pomoc specjalistyczna  – psychologiczna, prawna, medyczna, socjalna;

 • Edukacja –uzyskanie wiedzy na temat zjawiska przemocy, przysługujących prawach, możliwościach pomocy;

 •  Terapia – pomoc indywidualna bądź grupowa. Ten rodzaj pomocy może uzyskać ofiara, kiedy zagrożenie ze strony sprawcy znacznie się zmniejszyło, przeszła edukację, dostała wsparcie i otrzymała niezbędną bieżącą pomoc.

WYKAZ PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH POMOCY OFIAROM PRZEMOCY DOMOWEJ NA TERENIE GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

Lp. Nazwa instytucji/organizacji Adres instytucji/organizacji Telefon Adres e-mail
1 Zespół interdyscyplinarny ul. Kościelna 11
18-315 Kołaki Kościelne
86 270 30 39 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Kościelna 11
18-315 Kołaki Kościelne
504 496 470 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3 Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościelna 11
18-315 Kołaki Kościelne
86 270 30 39 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4 Praktyka lekarza Rodzinnego Jan Wądołowski ul. Kościelna 11
18-315 Kołaki Kościelne
86 270 30 04  
5 Szkoła Podstawowa w Kołakach Kościelnych ul. Kościelna 26
18-315 Kołaki Kościelne
86 270 34 81 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
6 Stowarzyszenie EDUKATOR w Łomży Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczodruchach 18-315 Kołaki Kościelne, Szczodruchy 86 270 31 49 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
7 Komenda Powiatowa Policji
Posterunek Policji w Rutkach
ul. 11 Listopada 5 18-312 Rutki Kossaki 86 474 10 21  

Możesz zadzwonić również pod numery telefonów:

* Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 800 12 00 02 (infolinia czynna całą dobę), w tym:

– dyżur w języku angielskim – poniedziałki w godzinach 18:00-22:00

– dyżur w języku rosyjskim – wtorki w godzinach 18:00 – 22:00

Telefoniczne dyżury prawników:

tel. (22) 666 28 50 – poniedziałki i wtorki w godzinach 17:00-21:00,

800 120 002  –   środy w godzinach 18:00-22:00

– konsultacje z wykorzystaniem komunikatora SKYPE (pogotowie.niebieska.linia) – dyżur w języku migowym w poniedziałki w godz. 13.00-15.00

– Poradnia e-mailowa: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomoc udzielana drogą mailową to: wsparcie dla osób doznających przemocy lub będących jej świadkami, udzielanie informacji o możliwościach terapii dla osób stosujących przemoc, psychologicznych mechanizmach i społecznych uwarunkowaniach zjawiska przemocy, prawach i możliwościach prawno-proceduralnych, a także o adresach instytucji pomagających w sytuacji przemocy w rodzinie.

 * Policyjnego Telefonu Zaufania tel. 800 120 226 – telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30 – 15:30 (połączenie bezpłatne)

Ważne

Na skutek wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” informacja dotycząca Twojej sytuacji rodzinnej zostanie przekazana przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego, który podejmie dalsze działania. Zawsze możesz wzywać Policję na interwencję, poinformować prokuraturę oraz zwrócić się o pomoc do podmiotu/organizacji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Możesz również poprosić dzielnicowego, aby przyszedł do Twojego domu i udzielił stosownej pomocy i niezbędnych informacji.

————————————————————————————–

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Amicus informuje, iż Ministerstwo Sprawiedliwości, działające jako dysponent Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, powierzyło nam prowadzenie:

Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

w Białymstoku

Celem działalności Ośrodka jest:

 1. Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym,
 2. Udzielanie pomocy świadkom i osobom im najbliższym,
 3. Wsparcie i rozwój instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.

Ośrodek zapewnia nieodpłatnie:

 1. Pomoc prawną, alternatywne metody rozwiązywania konfliktów,
 2. Pomoc psychologiczną, psychiatryczną, terapeutyczną,
 3. Pomoc tłumacza, w tym tłumacza migowego,
 4. Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych,
 5. Pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,
 6. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
 7. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
 8. Pokrywanie kosztów organizacji oraz uczestnictwa w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 9. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
 10. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania i opieki nad dziećmi, w tym w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminę,
 11. Finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego lub wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim,
 12. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy.

W związku z powyższym chcielibyśmy nawiązać współpracę instytucjonalną, aby trafniej i szybciej dotrzeć do przyszłych beneficjentów Funduszu.

Całodobowy telefon do pracownika pierwszego kontaktu: + 48 697 697 205.

Adres Ośrodka: Białystok ul. Brukowa 28/8

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy Ośrodka w Białymstoku:

Poniedziałek  13.00 – 20.00
Wtorek – Piątek  08.00-15.00 
Sobota  09.00-13.00                                                                              

Lokalne Punkty Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem:

– Bielsk Podlaski – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  ul. Kazimierzowska 18/3

( poniedziałek – czwartek w godz. 15.30 – 16.30)

– Hajnówka – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  ul. 11 Listopada 24

( poniedziałek – czwartek w godz. 15.00 – 16.00)

– Mońki – Starostwo Powiatowe w Mońkach ul. Al. Niepodległości 3/1

                                    (czwartek w godz. 9.00 – 13.00)

– Siemiatycze – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Legionów Piłsudskiego 3

(poniedziałek w godz. 16.00 -17.00,  wtorek – czwartek w godz. 15.30 – 16.30)

– Sokółka – Ośrodek Pomocy Społecznej  ul. Henryka Dąbrowskiego 12

(wtorek w godz. 9.00 – 13.00)

– Supraśl – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  ul. Józefa Piłsudskiego 17

( poniedziałek w godz. 11.00 – 15.00)

https://i0.wp.com/kolaki.pl/wp-content/uploads/2021/09/Plakat-1.png?resize=150%2C107&ssl=1 150w" alt="" class="wp-image-12444" style="box-sizing: inherit; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; font-size: 16px; max-width: 100%; height: auto; clear: both;" data-recalc-dims="1" />
https://i0.wp.com/kolaki.pl/wp-content/uploads/2021/09/Ulotka-2021-r-1-1.jpg?resize=960%2C1346&ssl=1 960w, https://i0.wp.com/kolaki.pl/wp-content/uploads/2021/09/Ulotka-2021-r-1-1.jpg?resize=1095%2C1536&ssl=1 1095w, https://i0.wp.com/kolaki.pl/wp-content/uploads/2021/09/Ulotka-2021-r-1-1.jpg?resize=107%2C150&ssl=1 107w" alt="" class="wp-image-12445" style="box-sizing: inherit; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; font-size: 16px; max-width: 100%; height: auto; clear: both;" data-recalc-dims="1" />
https://i0.wp.com/kolaki.pl/wp-content/uploads/2021/09/Ulotka-2021-r-2-1.jpg?resize=960%2C1346&ssl=1 960w, https://i0.wp.com/kolaki.pl/wp-content/uploads/2021/09/Ulotka-2021-r-2-1.jpg?resize=1095%2C1536&ssl=1 1095w, https://i0.wp.com/kolaki.pl/wp-content/uploads/2021/09/Ulotka-2021-r-2-1.jpg?resize=107%2C150&ssl=1 107w" alt="" class="wp-image-12446" style="box-sizing: inherit; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; font-size: 16px; max-width: 100%; height: auto; clear: both;" data-recalc-dims="1" />

Ankieta badawcza na temat zjawiska przemocy w rodzinie – za 2021 rok

PROCEDURA ODEBRANIA DZIECKA

W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe ma prawo odebrać dziecko z rodziny i umieścić je u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1444, z późn. zm.), w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej (art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy   w rodzinie – t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 218, z późn. zm.).

PROCEDURA ODEBRANIA DZIECKA:

I. Następuje bez wcześniejszego orzeczenia sądu,

II. Decyzję o odebraniu dziecka pracownik socjalny podejmuje wspólnie z funkcjonariuszem Policji,                   a także z lekarzem, lub ratownikiem medycznym, lub pielęgniarką. Pracownik socjalny ma prawo odebrać dziecko z rodziny w sytuacji gdy wykonuje swoje obowiązki służbowe.

GŁÓWNE ZASADY POSTĘPOWANIA W RAMACH PROCEDURY

 1. Pracownik socjalny ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin powiadomić Sąd Opiekuńczy o odebraniu dziecka i miejscu jego umieszczenia.
 2. Sąd niezwłocznie, nie później jednak jak w ciągu 24 godzin, wydaje orzeczenie   o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej, albo orzeczenie o powrocie dziecka do rodziny,
 3. Na odebranie dziecka przysługuje zażalenie do sądu opiekuńczego właściwego miejscowo do jego rozpatrzenia. Zażalenie może być  wniesione za pośrednictwem pracownika socjalnego lub funkcjonariusza policji, którzy dokonali odebrania dziecka. O prawie do złożenia zażalenia, wraz ze wskazaniem sądu opiekuńczego właściwego miejscowo do jego rozpatrzenia, pracownik socjalny lub funkcjonariusz Policji poucza rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka. Pouczenie to należy wręczyć na piśmie.

OBOWIĄZKI POSZCZEGÓLNYCH OSÓB, UCZESTNICZĄCYCH W PROCEDURZE ODEBRANIA DZIECKA:

a) PRACOWNIK SOCJALNY
    przed odebraniem :

 • wezwanie policji i lekarza (lub ratownika medycznego, pielęgniarki),
 • przedstawienie sytuacji ,
 • podjęcie wspólnie z policjantem, lekarzem (lub ratownikiem medycznym, pielęgniarką) decyzji o odebraniu dziecka,

     w trakcie odbierania:

 • wręczenie rodzicom (opiekunom prawnym lub faktycznym dziecka) – na piśmie, pouczenia o prawie do złożenia zażalenia wraz ze wskazaniem sądu opiekuńczego właściwego miejscowo do jego rozpatrzenia. W sytuacji, gdy jest to niemożliwe, gdyż rodzice są pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, należałoby rozważyć przesłanie pouczenia pocztą, za poświadczeniem odbioru,

   po odebraniu:

 • umieszczenie dziecka u niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej,  w rodzinie zastępczej lub całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej,
 • powiadomienie sądu opiekuńczego – niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin o odebraniu dziecka z rodziny i umieszczeniu go u niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej,
 • przyjęcie od rodziców/opiekunów zażalenia na odebranie dziecka.   W przypadku wniesienia zażalenia za pośrednictwem pracownika socjalnego, który dokonał odebrania dziecka – niezwłoczne przekazanie zażalenia do sądu.

      b) FUNKCJONARIUSZ POLICJI
       przed odebraniem:

 • sprawdzenie legitymacji pracownika socjalnego,
 • ustalenie tożsamości odbieranego dziecka, rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, a w razie potrzeby – lekarza lub ratownika medycznego lub pielęgniarki i innych uczestników postępowania, obecnych w miejscu wykonywania czynności,
 • zapoznanie się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi dziecka, będącymi w posiadaniu pracownika socjalnego,
 • ocena na podstawie informacji i okoliczności faktycznych zastanych na miejscu stopnia zagrożenia życia lub zdrowia dziecka i przedstawienie pracownikowi socjalnemu swojego stanowiska co do zasadności jego odebrania,
 • współuczestniczenie z pracownikiem socjalnym, lekarzem (lub ratownikiem medycznym, pielęgniarką) w podjęciu decyzji o odebraniu dziecka,

      w trakcie odbierania:

 • zapewnienie bezpieczeństwa osobistego dziecku, pracownikowi socjalnemu i innym uczestnikom postępowania,
 • w razie potrzeby udzielenie pierwszej pomocy i wezwanie pogotowia ratunkowego,
 • wręczenie rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym dziecka pisemnego pouczenia                     o prawie złożenia do właściwego miejscowo sądu opiekuńczego zażalenia na odebranie dziecka. Policjanci nie robią tego, jeśli rodziców pouczył pracownik socjalny.

      po odebraniu:

 • na wniosek pracownika socjalnego udzielenie niezbędnej pomocy przy umieszczeniu dziecka u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo wychowawczej. Pomoc, o której mowa, będzie polegała w pierwszej kolejności na:
 • zapewnieniu bezpieczeństwa osobistego dziecku, pracownikowi socjalnemu i innym uczestnikom postępowania,
 • ustaleniu tożsamości osoby najbliższej, uprawnionego członka rodziny zastępczej lub uprawnionego pracownika placówki opiekuńczo wychowawczej, w której umieszczone zostanie dziecko,
 • sporządzenie (po zakończeniu czynności) notatki urzędowej z przeprowadzonych czynności zawierającej w szczególności: imię i nazwisko oraz stopień służbowy; określenie daty i miejsca przeprowadzonych czynności; informacje o formie i treści wniosków pracownika socjalnego, na którego wniosek podjęte zostały czynności; imię i nazwisko pracownika socjalnego oraz adres jednostki organizacyjnej pomocy społecznej; imię i nazwisko lekarza lub ratownika medycznego, lub pielęgniarki, którzy uczestniczyli w podjęciu decyzji o odebraniu dziecka  z rodziny;
 • imię i nazwisko oraz inne dane niezbędne do ustalenia tożsamości odbieranego dziecka, rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych oraz innych uczestników postępowania obecnych w miejscu wykonywania czynności;
 • opis wykonanych czynności, w tym informacje o podjętej decyzji, z uwzględnieniem stanowisk poszczególnych uczestników;
 • wskazanie osób, którym funkcjonariusz wręczył pisemne pouczenie o prawie do złożenia zażalenia do sądu opiekuńczego na odebranie dziecka;
 • informację o wniesieniu za pośrednictwem funkcjonariusza Policji zażalenia do sądu opiekuńczego na odebranie dziecka;
 • informację o osobie i miejscu, w którym umieszczono odebrane dziecko, jeśli policjant będzie uczestniczył w tej czynności.

Kopia sporządzonej notatki urzędowej przekazywana jest do sądu opiekuńczego oraz właściwej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.

    c)    LEKARZ (RATOWNIK MEDYCZNY, PIELĘGNIARKA) 
     przed odebraniem

 • zapoznanie się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi dziecka, będącymi w posiadaniu pracownika socjalnego,
 • określenie stanu zdrowia dziecka, udzielenie pomocy lekarskiej, ocena na podstawie informacji i okoliczności faktycznych zastanych na miejscu stopnia zagrożenia życia lub zdrowia dziecka i przedstawienie pracownikowi socjalnemu swojego stanowiska co do zasadności jego odebrania,
 • współuczestniczenie z pracownikiem socjalnym i policjantem w podjęciu decyzji o odebraniu dziecka,

przed odebraniem, w trakcie odbierania i po odebraniu dziecka

 • czuwanie nad stanem zdrowia dziecka

PRZEWÓZ DZIECKA

Przepisy nie regulują wprost sposobu przewozu dziecka po jego odebraniu do miejsca umieszczenia. Należy przyjąć za zasadę, że za kompleksowe zabezpieczenie sytuacji dziecka, odpowiadają trzy służby biorące udział w procedurze odbierania dziecka z rodziny. Pracownik socjalny decyzję o odebraniu dziecka podejmuje wspólnie z policją oraz pracownikiem ochrony zdrowia. Jedna ze wskazanych ustawowo służb będzie dysponowała samochodem służbowym lub wykorzystywanym do celów służbowych. Kwestie techniczne należy więc rozstrzygnąć przy współpracy i wspólnym podejmowaniu decyzji pomiędzy trzema służbami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie uczestniczącymi w zdarzeniu. Zgodnie z art. 39 ust. 3 – 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 450, z późn. zm.) w pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko  w wieku do 12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze  i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym, nie dotyczy to jednak przewozu dziecka taksówką osobową, specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego, o którym mowa w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r.  o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 882, z późn. zm.), lub pojazdem Policji. Jeżeli po uzgodnieniu z pozostałymi służbami, obowiązku przewiezienia dziecka podejmie się pracownik socjalny, to obowiązek ten spoczywa na samorządzie gminnym lub powiatowym jako organie odpowiedzialnym za realizację wszystkich zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W takim przypadku to samorząd gminny lub powiatowy będzie zobowiązany do zorganizowania dowiezienia dziecka do określonego miejsca w celu zabezpieczenia jego sytuacji lub do pokrycia kosztów zorganizowania transportu. Należy także mieć na uwadze, że na żądanie pracownika socjalnego Policja jest zobowiązana do udzielenia mu pomocy przy czynnościach związanych z przymusowym odebraniem osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką (art. 59810 kpc w związku z art. 12a ustawy    o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie). Pomoc udzielona przez Policję może więc polegać na dowiezieniu dziecka do odpowiedniej placówki lub do dalszej rodziny.

DALSZE POSTĘPOWANIE PO ODEBRANIU DZIECKA (SĄD, ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY)

Rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym przysługuje zażalenie do sądu opiekuńczego na odebranie dziecka. O prawie do złożenia zażalenia, wraz ze wskazaniem sądu opiekuńczego właściwego miejscowo do jego rozpatrzenia, pracownik socjalny lub funkcjonariusz Policji poucza rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka. Pouczenie to należy wręczyć na piśmie.

W zażaleniu można domagać się zbadania zasadności i legalności odebrania dziecka oraz prawidłowości jego dokonania. Zażalenie może być wniesione za pośrednictwem pracownika socjalnego lub funkcjonariusza Policji, którzy dokonali odebrania dziecka. W takim przypadku zażalenie podlega niezwłocznemu przekazaniu do sądu opiekuńczego.

Sąd rozpatruje zażalenie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin.

W razie uznania bezzasadności lub nielegalności odebrania dziecka sąd zarządza natychmiastowe przekazanie dziecka rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym, od których dziecko zostało odebrane.W przypadku stwierdzenia bezzasadności, nielegalności lub nieprawidłowości odebrania dziecka sąd zawiadamia o tym przełożonych osób, które dokonały odebrania.

Jeżeli umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej nastąpiło w trybie art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie sąd niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, wydaje orzeczenie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej, albo orzeczenie o powrocie dziecka do rodziny

Jeżeli rodzina, w której miało miejsce odebranie dziecka nie była objęta procedurą „Niebieskie Karty”, należy wypełnić druk „Niebieska Karta – A” i przekazać go przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego. Jeżeli procedura „Niebieskie Karty” była wcześniej wszczęta, należy ją kontynuować.

Procedury postępowania Policji określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie (Dz. U. nr 81, poz. 448 z 18 kwietnia 2011 r.).

Bazy teleadresowe instytucji, podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

_________________________________________________________________________________________________________

Służby realizujące działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Ww. bazy teleadresowe są również dostępne na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/przeciwdzialanie-przemocy-w rodzinie.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje,  iż Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

„Niebieska Linia”

świadczy usługi dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie oraz dla świadków przemocy w formie:

 • infolinii pod nr telefonu 800 12 00 02(czynna całą dobę)

Za pośrednictwem infolinii można uzyskać wsparcie psychologiczne, informacje na temat  przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym o istniejących możliwościach prawno-proceduralnych oraz lokalnych placówkach pomocowych

 • konsultacji z psychologiem z wykorzystaniem komunikatora SKYPE: niebieska.linia – (poniedziałki w godz. 13.00-15.00)

Oferta adresowana jest także do osób głuchych i niedosłyszących – dyżurujący konsultanci posługują się językiem migowym

 • kontaktów telefonicznych z prawnikiem:

–    22 666 28 50 (poniedziałki i wtorki w godz. 17.00–21.00)

 –    800 12 00 02  (środy w godz. 18.00 – 22.00)

Prawnicy udzielają informacji na temat przepisów prawa i procedur związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

 • poradni  e – mail pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomoc udzielana drogą mailową to: wsparcie dla osób doznających przemocy lub będących jej świadkami, udzielanie informacji o możliwościach terapii dla osób stosujących przemoc, psychologicznych mechanizmach i społecznych uwarunkowaniach zjawiska przemocy, prawach i możliwościach prawno-proceduralnych, a także o adresach instytucji pomagających w sytuacji przemocy w rodzinie.


Kołaki Kościelne, 2020-03-09

420.14.2020

INFORMACJA

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych w związku z pismem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie Nr PCPR.46.1.2020 z dnia 03.03.2020 r. uprzejmie informuje, iż w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie funkcjonuje Punkt konsultacyjno – informacyjny dla rodzin naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych, w którym porad udziela psycholog w 1 i 3 środę miesiąca w godzinach 10:00 – 12:00, mieszczący się w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pokój 142, I piętro (budynek Starostwa Powiatowego w Zambrowie).

Osoby, które chciałyby skorzystać z ww. pomocy mogą uzyskać informację w tutejszym Ośrodku (ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, tel. 86 270 30 39), bądź zgłosić się bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, po uprzednim zapisaniu telefonicznym 86 271 06 69.

                                                                                                            Kierownik

Dorota Bogdańska

Sporządziła:

Paula Skorowska


Kołaki Kościelne, 2020-02-20

Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie  planuje w 2020 r.  realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy.

Osoby, które chciałyby wziąć udział w ww. programie mogą zgłaszać się do pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie,  ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, pokój 140, tel. 86 271- 06 – 69 lub za pośrednictwem tutejszego Ośrodka, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, tel. 86 270 – 30 – 39.

KIEROWNIK

Dorota Bogdańska

Sporządziła:

Paula Skorowska


Kołaki Kościelne, 2020-01-24

INFORMACJA

Wykaz placówek udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie gminy Kołaki Kościelne

Lp. Nazwa instytucji/organizacji Adres instytucji/ organizacji Telefon Adres mailowy
1. ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY ul. Kościelna 11,    18-315 Kołaki Kościelne 86 270 30 39 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. GMINNA KOMISJA PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ul. Kościelna 11,    18-315 Kołaki Kościelne 504 496 470  
3. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Kościelna 11,    18-315 Kołaki Kościelne 86 270 30 39 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO Jan Wądołowski ul. Kościelna 11,    18-315 Kołaki Kościelne 86 270 30 04  
5. SZKOŁA PODSTAWOWA
W KOŁAKACH KOŚCIELNYCH
ul. Kościelna 28,    18-315 Kołaki Kościelne 86 270 34 81 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
6. STOWARZYSZENIE „EDUKATOR”               W ŁOMŻY

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

W SZCZODRUCHACH

SZCZODRUCHY,             18-315 Kołaki Kościelne 86 270 31 49 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
7. KOMENDA POWIATOWA POLICJI

Posterunek Policji w Rutki Kossaki

UL. 11 Listopada 5, 18-312 Rutki 86 474 10 21  

Możesz zadzwonić również pod numery telefonów:

*Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 800 12 00 02 (infolinia czynna całą dobę), w tym:
-dyżur w języku angielskim – poniedziałki w godzinach 18-22
– dyżur w języku rosyjskim – wtorki w godzinach 18-22
– dyżur prawny – środy w godzinach 18-22.
Telefoniczne dyżury prawników tel. (22) 666 28 50 – poniedziałki i wtorki w godzinach 1700-2100Poradnia e-mailowaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Skype – dyżur w języku migowym – pogotowie.niebieska.linia – poniedziałki w godzinach 13-15.

*Policyjnego Telefonu Zaufania tel. 800 120 226 – telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30 – 15.30 (połączenie bezpłatne).

WAŻNE

Na skutek wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” informacja dotycząca Twojej sytuacji rodzinnej zostanie przekazana przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego, który podejmie dalsze działania. Zawsze możesz wzywać Policję na interwencję, poinformować prokuraturę oraz zwrócić się  o pomoc do podmiotu/organizacji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy  w rodzinie. Możesz również poprosić dzielnicowego, aby przyszedł do Twojego domu i udzielił stosownej pomocy i niezbędnych informacji.


Kołaki Kościelne, 2020-01-24

Wykaz Instytucji wspierających osoby i rodziny z problemami, w tym osoby doznające przemocy i stosujące przemoc:

 

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie
  czynne od poniedziałku do piątku
  Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
  godz. pracy 7.00 – 15.00
  tel. (86) 271-06-69

Punkt konsultacyjno – informacyjny dla rodzin naturalnych,
zastępczych oraz adopcyjnych”
– psycholog
środa w godz. 10.00 – 12.00 (pierwsza i trzecia środa miesiąca)
 radca prawny
środa w godz. 14.00 do 15.30 (w każdy czwartek)

 

 1. OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
  W SUWAŁKACH

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
16–400 Suwałki, ul. Noniewicza 91
tel./fax 87 565 02 58
kom. 883 240 678
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Poniedziałek: 12.00-20.00
Wtorek – piątek: 08.00 – 16.00
Sobota 8.00-12.00

 

 

LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
W ZAMBROWIE

Stowarzyszenie Abstynenta „Ostoja”

18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3

tel. 518 595 707

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:

Poniedziałek: 16.00-18.00

Czwartek: 16.00-18.00

OKRĘGOWY OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
W ŁOMŻY

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji I Rynku Pracy
18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 113
tel. 884 657 604
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Poniedziałek: 12.00-20.00
Wtorek – piątek: 09.00 – 16.00
Sobota 8.00-12.00

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
W BIAŁYMSTOKU

Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych
15-082 Białystok, ul. Świętojańska 22, lok. 1
tel. 884 657 606
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Poniedziałek- 13.00-20.00
Wtorek-piątek – 09.00-16.00
Sobota – 08.00-12.00

 

 1. Poradnie życia rodzinnego w Dziekanacie Zambrowskim

Kołaki Kościelne, Parafia pw. Wniebowzięcia NMP – tel. 665 825 946

Zambrów, Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej – tel. 791 225 902


Kołaki Kościelne, 2020-01-24

Wykaz instytucji wspierających ofiary przestępstw i ich rodziny na terenie powiatu zambrowskiego
/karta pomocy/

 1. Zambrów:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie
  ul. Fabryczna 3 (III piętro) tel. 86 271-32-51
  /udziela wsparcia w zakresie pomocy socjalnej/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie
ul. Fabryczna 3A  (budynek ZUS, I piętro) tel. 86 271-46-16
/udziela wsparcia w zakresie pomocy socjalnej/

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zambrowie
ul. Fabryczna 3 tel. 86 271-46-16 wew. 35
/poradnictwo w zakresie zapobiegania i leczenia uzależnień/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie
ul. Fabryczna 3 tel. 86 271-06-69
/udziela wsparcia rodzinom z problemami i osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach/

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zambrowie
ul. Obwodowa 2 tel. 86 271-21-78
/udziela pomocy młodzieży z problemami/

Poradnia Uzależnień i Współuzależnienia w Zambrowie
Aleja Wojska Polskiego 49 (budynek Ośrodka Wsparcia Rodziny Caritas) tel. 602 386 660  
/udziela pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej, bezdomnym, profilaktyki narkotykowej, porady prawne ofiarom przemocy domowe i innych/

Klub Abstynenta „Ostoja” w Zambrowie
ul. Fabryczna 3 tel. 86 271-00-72
/pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom/

Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie
Aleja Wojska Polskiego 4A  tel.: 112, 86 474 19 11

Poradnia Chirurgiczno – Urazowa:
ul. Papieża Jana Pawła II 3 tel. 86 276 36 43

Szpital Powiatowy w Zambrowie
ul. Papieża Jana Pawła II 3; tel. Sekretariat: 86 276-36-00

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Tel. 800-120-002

 1. Kołaki Kościelne:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych
  ul. Kościelna 11 tel. 86 270-30-39
  /udziela wsparcia w zakresie pomocy socjalnej/

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołakach Kościelnych
ul. Kościelna 11 tel. 504  496 470
/poradnictwo w zakresie zapobiegania i leczenia uzależnień/

 1. Rutki Kossaki:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach Kossakach
  ul. 11 Listopada 7 tel. 86 276-31-79
  /udziela wsparcia w zakresie pomocy socjalnej/

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rutkach Kossakach
ul. 11 Listopada 7 tel. 86 276-31-61
/poradnictwo w zakresie zapobiegania i leczenia uzależnień/

Posterunek Policji w Rutkach Kossakach
ul. 11 Listopada 5 tel. 86 474-10-21

 1. Szumowo:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Szumowie
  ul. 1 Maja 50 tel. 86 476-80-11, 86 4768012, 86 2244140, 86 2244141
  /udziela wsparcia w zakresie pomocy socjalnej/

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szumowie
ul. 1 Maja 50 tel. 86 476-80-11 wew. 23, wew. 32
/poradnictwo w zakresie zapobiegania i leczenia uzależnień/


Kołaki Kościelne, 2019-06-04

Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie  planuje w 2019 r.  realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy.

Osoby, które chciałyby wziąć udział w ww. programie mogą zgłaszać się do pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie,  ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, pokój 140, tel. 86 271- 06 – 69 lub za pośrednictwem tutejszego Ośrodka, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, tel. 86 270 – 30 – 39.

KIEROWNIK

Dorota Bogdańska

 Sporządziła:

Paula Skorowska


Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych zwraca się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże w opracowaniu „Diagnozy potrzeb oraz oceny problemu przemocy w rodzinie” na terenie gminy Kołaki Kościelne.
Aby opracować niniejszą diagnozę potrzebna jest współpraca całej społeczności Gminy. Prosimy o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte w niej pytania.
Ankieta ma charakter anonimowy. Formularz ankiety dostępny jest na stronie internetowej www.kolaki.pl, zakładka – jednostki organizacyjne – OPS – przeciwdziałanie przemocy oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych, pokój nr. 28, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30.
Wypełnione ankiety prosimy składać do 31.05.2019 r.:
* osobiście w OPS Kołaki Kościelne,
* za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
* przesłać bezpośrednio po wypełnieniu ankiety, za pomocą kreatora on-line Google Forms – udostępnionego na stronie internetowej www.kolaki.pl, zakładka – jednostki organizacyjne – OPS – przeciwdziałanie przemocy.

Link do anonimowej Ankiety on-line: https://docs.google.com/forms/d/1d1MbPVZvRvULEKUiknqJGdrM-jUR41ISdJleFX4pG3Q

Wersja do druku:


INFORMACJA

Wykaz placówek udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie gminy Kołaki Kościelne

Lp. Nazwa instytucji/organizacji Adres instytucji/ organizacji Telefon Adres mailowy
1. ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY ul. Kościelna 11,    18-315 Kołaki Kościelne 86 270 30 39 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. GMINNA KOMISJA PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ul. Kościelna 11,    18-315 Kołaki Kościelne 86 270 34 81  
3. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Kościelna 11,    18-315 Kołaki Kościelne 86 270 30 39 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO Jan Wądołowski ul. Kościelna 11,    18-315 Kołaki Kościelne 86 270 30 04  
5. SZKOŁA PODSTAWOWA W KOŁAKACH KOŚCIELNYCH ul. Kościelna 28,    18-315 Kołaki Kościelne 86 270 34 81 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
6. STOWARZYSZENIE „EDUKATOR”               W ŁOMŻY

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

W SZCZODRUCHACH

SZCZODRUCHY,             18-315 Kołaki Kościelne 86 270 31 49 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
7. KOMENDA POWIATOWA POLICJI

Posterunek Policji w Rutki Kossaki

UL. 11 Listopada 5, 18-312 Rutki 86 474 10 21  

Możesz zadzwonić również pod numery telefonów:

*Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 800 12 00 02 (infolinia czynna całą dobę), w tym:
-dyżur w języku angielskim – poniedziałki w godzinach 18-22
– dyżur w języku rosyjskim – wtorki w godzinach 18-22
– dyżur prawny – środy w godzinach 18-22.
Telefoniczne dyżury prawników tel. (22) 666 28 50 – poniedziałki i wtorki w godzinach 1700-2100), Poradnia e-mailowaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Skype – dyżur w języku migowym – pogotowie.niebieska.linia – poniedziałki w godzinach 13-15.

*Policyjnego Telefonu Zaufania tel. 800 120 0026 (połączenie z ww. numerem jest płatne tylko za pierwszy impuls, wg stawek operatora. Linia jest czynna od poniedziałku do soboty, w godzinach od 8 do 22 oraz w niedziele i święta w godzinach od 8 do 16.).

WAŻNE

Na skutek wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” informacja dotycząca Twojej sytuacji rodzinnej zostanie przekazana przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego, który podejmie dalsze działania. Zawsze możesz wzywać Policję na interwencję, poinformować prokuraturę oraz zwrócić się  o pomoc do podmiotu/organizacji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy  w rodzinie. Możesz również poprosić dzielnicowego, aby przyszedł do Twojego domu i udzielił stosownej pomocy  i niezbędnych informacji.


Kołaki Kościelne, 2019-02-07

420.4.2019

INFORMACJA

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych w związku z pismem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie Nr PCPR.0715.7.2019 z dnia 05.02.2019 r. uprzejmie informuje, iż w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie funkcjonuje Punkt konsultacyjno – informacyjny dla rodzin naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych, w którym porad udziela psycholog w 1 i 3 środę miesiąca w godzinach 10:00 – 12:00, mieszczący się w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pokój 138,  I piętro (budynek Starostwa Powiatowego w Zambrowie).

Osoby, które chciałyby skorzystać z ww. pomocy mogą uzyskać informację w tutejszym Ośrodku (ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, tel. 86 270 30 39), bądź zgłosić się bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, po uprzednim zapisaniu telefonicznym 86 271 06 69.

                                                                                                                         Kierownik

Dorota Bogdańska

Sporządziła:

Paula Skorowska


Kołaki Kościelne, 2018-01-09

Wykaz Instytucji wspierających osoby i rodziny z problemami, w tym osoby doznające przemocy i stosujące przemoc (AKTUALNE NA 2019 r.):

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie
  czynne od poniedziałku do piątku
  Fabryczna 3 w Zambrowie pokój 135-136
  godz. pracy 7.00 – 15.00
  tel. (86) 271-06-69
  (86)271-15-09

Punkt konsultacyjno – informacyjny dla osób z problemami
– psycholog
środa w godz. 10.00 – 12.00 (pierwsza i trzecia środa miesiąca)
    – radca prawny
środa w godz. 14.00 do 15.30

 1. Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 91

Tel/fax : (87) 565 02 58

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Filia w Zambrowie

Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „ Ostoja”

18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3

Tel. 86 271 00 72

Godziny dyżurów specjalistów:

-Psycholog

Środa w godz. 14.00-18.00

– Prawnik

Środa w godz. 14.00-18.00

Filia w Łomży
Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator
18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 29a, tel./fax: 86 215 04 63
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny dyżurów specjalistów:
– Psycholog

Wtorek: 14.00–18.00, Czwartek: 14.00–18.00
– Prawnik

Wtorek: 14.00–18.00, Czwartek: 14.00–18.00

I i III Sobota każdego miesiąca: 08.00-12.00

Filia w Białymstoku
Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych
15-082 Białystok, ul. Świętojańska 22, lok. 1, tel./fax.85 732 82 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny dyżurów specjalistów:
– Psycholog

Poniedziałek: 15.00-19.00, Środa: 15.00-19.00,Sobota: 08.00–10.00


– Prawnik

Poniedziałek: 14.00-18.00, Wtorek: 14.00–18.00,Środa: 15.00–19.00

 

 1. Poradnia Rodzinna przy Kościele pw. Ducha Świętego w Zambrowie
  czynna w piątki w godz. 7.30 do 19.00

Kołaki Kościelne, 2018-01-09

 

Wykaz instytucji wspierających ofiary przestępstw i ich rodziny na terenie powiatu zambrowskiego (AKTUALNE NA 2019 r.)
/karta pomocy/

 1. Zambrów:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie
  ul. Fabryczna 3 tel. 86 271-24-82, 271-32-51
  /udziela wsparcia w zakresie pomocy socjalnej/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie
ul. Fabryczna 3  (budynek ZUS, pok. 102) tel. 86 271-46-16 w. 17
/udziela wsparcia w zakresie pomocy socjalnej/

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zambrowie
ul. Fabryczna 3 tel. 86 27122-10 wew. 18, 271-46-16 wew. 34
/poradnictwo w zakresie zapobiegania i leczenia uzależnień/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie
ul. Fabryczna 3 tel. 86 271-24-18, 271-06-69
/udziela wsparcia rodzinom z problemami i osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach/

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zambrowie
ul. Obwodowa 2 tel. 86 271-21-78
/udziela pomocy młodzieży z problemami/

„Caritas” Diecezji Łomżyńskiej w Zambrowie
Aleja Wojska Polskiego 49 tel. 86 475-08-87
/udziela pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej, bezdomnym, profilaktyki narkotykowej, porady prawne ofiarom przemocy domowe i innych/

Klub Abstynenta „Ostoja” w Zambrowie
ul. Cmentarna 1 tel. 86 271-00-72
/pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom/

Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie
Aleja Wojska Polskiego 4A  tel.: 86 276-33-33

Poradnia Chirurgiczno – Urazowa:
ul. Papieża Jana Pawła II 3 tel. (86)276 36 43

Szpital Powiatowy w Zambrowie
ul. Papieża Jana Pawła II 3; tel. Sekretariat: 86 276-36-00
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Tel. 0-801-120-002

 1. Kołaki Kościelne:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych
  ul. Kościelna 11 tel. 86 270-30-39
  /udziela wsparcia w zakresie pomocy socjalnej/

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołakach Kościelnych
ul. Kościelna 11 tel. 86 270-31-08
/poradnictwo w zakresie zapobiegania i leczenia uzależnień/

 1. Rutki Kossaki:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach Kossakach
  ul. 11 Listopada 7 tel. 86 276-31-79
  /udziela wsparcia w zakresie pomocy socjalnej/

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rutkach Kossakach
ul. 11 Listopada 7 tel. 86 276-31-79
/poradnictwo w zakresie zapobiegania i leczenia uzależnień/

Posterunek Policji w Rutkach Kossakach
ul. Rynek 8 tel. 86 474-10-21

 1. Szumowo:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szumowie
  ul. 1 Maja 50 tel. 86 476-80-11, 86 4768012, 86 2244140, 86 2244141
  /udziela wsparcia w zakresie pomocy socjalnej/

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szumowie
ul. 1 Maja 50 tel. 476-80-11
/poradnictwo w zakresie zapobiegania i leczenia uzależnień/


Bazy teleadresowe instytucji, podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Służby realizujące działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Kołaki Kościelne, 2018-03-08

420.11.2018

Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie  planuje w 2018 r.  realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy.

Osoby, które chciałyby wziąć udział w ww. programie mogą zgłaszać się do pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie,  ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, pokój 140, tel. 86 271- 06 – 69 lub za pośrednictwem tutejszego Ośrodka, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, tel. 86 270 – 30 – 39.

KIEROWNIK

Dorota Bogdańska


Kołaki Kościelne, dn. 15.03.2017 r.

Informacja

         Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Zambrowie  planuje w 2017 r.  realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy.

Osoby, które chciałyby wziąć udział w ww. programie mogą zgłaszać się do pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie,  ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, pokój 135, tel. 86 271- 06 – 69 lub za pośrednictwem tutejszego Ośrodka, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, tel. 86 270 – 30 – 39.

KIEROWNIK
Dorota Bogdańska


Kołaki Kościelne, 25.01.2017 r.

065.2.2017

Wykaz instytucji wspierających osoby i rodziny z problemami,
w tym osoby doznające przemocy
i stosujące przemoc:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie
czynne od poniedziałku do piątku
ul. Fabryczna 3 w Zambrowie pokój 135-136
godz. pracy 7.00 – 15.00
tel. (86) 271-06-69
(86)271-15-09
Punkt konsultacyjno – informacyjny dla osób z problemami:
– psycholog
środa w godz. 10.00 – 12.00 (pierwsza i trzecia środa miesiąca)
– radca prawny
środa w godz. 14.00 do 15.30

2. Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 91
Tel/fax : (87) 565 02 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Filia w Zambrowie
Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „ Ostoja”
18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3
Tel. 86 271 00 72
Godziny dyżurów specjalistów:
– psycholog
poniedziałek w godz. 8.30-12.30
– prawnik
środa w godz. 14.00-18.00

Filia w Łomży
Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator
18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 29a, tel./fax: 86 215 04 63
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny dyżurów specjalistów:
– psycholog
wtorek w godz. 14.00-18.00, czwartek w godz. 14.00-18.00
– prawnik
wtorek w godz. 14.00-18.00, czwartek w godz. 14.00-18.00

Filia w Białymstoku
Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych
15-082 Białystok, ul. Świętojańska 22, lok. 1, tel./fax.85 732 82 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny dyżurów specjalistów:
– psycholog
wtorek w godz. 15.00-18.00, środa w godz. 13.00-18.00
– prawnik
wtorek i środa w godz. 13.00-17.00

3. Poradnia Rodzinna przy Kościele pw. Ducha Świętego w Zambrowie
czynna w piątki w godz. 7.30 do 19.00


Kołaki Kościelne, 25.01.2017 r.

065.1.2017

Wykaz instytucji wspierających ofiary przestępstw i ich rodziny na terenie powiatu zambrowskiego
/karta pomocy/

1. Zambrów:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie
ul. Fabryczna 3 tel. 86 271-24-82, 271-32-51
/udziela wsparcia w zakresie pomocy socjalnej/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie
ul. Fabryczna 3 tel. 86 271-46-16
/udziela wsparcia w zakresie pomocy socjalnej/

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zambrowie
ul. Fabryczna 3 tel. 86 27122-10 wew. 18, 271-46-16 wew. 34
/poradnictwo w zakresie zapobiegania i leczenia uzależnień/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie
ul. Fabryczna 3 tel. 86 271-24-18, 271-06-69
/udziela wsparcia rodzinom z problemami i osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach/

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zambrowie
ul. Obwodowa 2 tel. 86 271-21-78
/udziela pomocy młodzieży z problemami/

„Caritas” Diecezji Łomżyńskiej w Zambrowie
Aleja Wojska Polskiego 49 tel. 86 475-08-87
/udziela pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej, bezdomnym, profilaktyki narkotykowej, porady prawne ofiarom przemocy domowe i innych/

Klub Abstynenta „Ostoja” w Zambrowie
ul. Cmentarna 1 tel. 86 271-00-72
/pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom/

Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie
Aleja Wojska Polskiego 4A tel. 86 276-33-33

Poradnia Chirurgiczno – Urazowa:
ul. Papieża Jana Pawła II 3 tel. 86 (86)276 36 43

Szpital Powiatowy w Zambrowie
ul. Papieża Jana Pawła II 3; tel. Sekretariat: 86 276-36-00
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Tel. 0-801-120-002

2. Kołaki Kościelne:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych
ul. Kościelna 11 tel. 86 270-30-39
/udziela wsparcia w zakresie pomocy socjalnej/

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołakach Kościelnych
ul. Kościelna 11 tel. 86 270-34-81
/poradnictwo w zakresie zapobiegania i leczenia uzależnień/

3. Rutki Kossaki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach Kossakach
ul. 11 Listopada 7 tel. 86 276-31-79
/udziela wsparcia w zakresie pomocy socjalnej/

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rutkach Kossakach
ul. 11 Listopada 7 tel. 86 276-31-79
/poradnictwo w zakresie zapobiegania i leczenia uzależnień/

Posterunek Policji w Rutkach Kossakach
ul. Rynek 8 tel. 86 474-10-21

4. Szumowo:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szumowie
ul. 1 Maja 50 tel. 86 476-80-11
/udziela wsparcia w zakresie pomocy socjalnej/

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szumowie
ul. 1 Maja 50 tel. 476-80-11
/poradnictwo w zakresie zapobiegania i leczenia uzależnień/


 INFORMACJA

Oferta pomocy Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Załącznik 1. Oferta-pogotowie

Załącznik 2. Info-interwencje


 INFORMACJA
na temat projektów realizowanych przez PSPiA KLANZA Oddział Białostocki, współfinansowanych ze środków The VELUX Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, na rzecz mieszkańców województwa podlaskiego- więcej pod adresem: http://kolaki.pl/2016/09/13/informacje-temat-projektow-realizowanych-pspia-klanza-oddzial-bialostocki-wspolfinansowanych-ze-srodkow-the-velux-foundations-ramach-programu-bezpieczne-dziecinstwo-fundacji-dajemy-dzie/


 INFORMACJA

Aktualne wykazy placówek wspierających osoby i rodziny dotknięte przemocą na terenie województwa podlaskiego.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik 1. Baza organizacji pozarządowych

Załącznik 2. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

Załącznik 3. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe


Kołaki Kościelne, 2016-02-26

 INFORMACJA

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych w nawiązaniu do pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie Nr PCPR 8250.II.7.2016 z dnia 24.02.2016 r. uprzejmie informuje, iż w strukturach ww. placówki działa Punkt informacyjno- konsultacyjny dla rodzin naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych z powiatu zambrowskiego. Zakresem działania obejmuje on m. in. poradnictwo prawne i psychologiczne. Specjaliści w ww. punkcie przyjmują:

Psycholog- w 1 i 3 środę miesiąca, w godz. 10.00-12.00,

Radca Prawny – w każdą środę, w godz. 14.00 -15.30.

Ww. pomoc świadczona jest bezpłatnie w formie konsultacji i porad.

Terminy spotkań można ustalać osobiście w PCPR w Zambrowie lub telefonicznie  (tel. 86 271 06 69) oraz za pośrednictwem pracowników tutejszego ośrodka.


Kołaki Kościelne, 2016-02-09

65.3.2016

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podpisało umowę na świadczenie pomocy psychologicznej mieszkańcom powiatu zambrowskiego znajdującym się w kryzysie psychologicznym.
Wobec tego ww. pomoc będzie świadczyła Pani Paulina Bąkowska, zam. Zambrów, ul. Sadowa 18, od poniedziałku do piątku po godz. 15.30, nr tel. 664 735 460.
Terminy wizyt można ustalić osobiście lub za pośrednictwem pracowników tutejszego ośrodka.

Kierownik OPS
Dorota Bogdańska


65.2.2016

Kołaki Kościelne, 09.02.2016 r.

Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje, iż w związku ze zbliżającym się Dniem Ofiar Przestępstw oraz związanym z tym dniem Tygodniem Ofiar Przestępstw w lokalu Prokuratury Rejonowej w Zambrowie przy Alei Wojska Polskiego 56, w dniach 22-26 lutego 2016 r. w godzinach 7.30-15.30 dyżurni prokuratorzy będą udzielali porad ofiarom przestępstw w ramach ww. akcji.
Z porady można także skorzystać dzwoniąc na numer telefonu: 086 271-20-12

Kierownik OPS
Dorota Bogdańska


Kołaki Kościelne, 2016-02-02

65.1.2016

INFORMACJA

dotycząca zmiany pracy specjalistów w Stowarzyszeniu Klubu Abstynenta „Ostoja” w Zambrowie

                Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuję, iż Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT prowadzące Ośrodek Pomocy dla Osób pokrzywdzonych Przestępstwem w województwie podlaskim, zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, rzeczowej i wolontarystycznej.

Ww. pomoc udzielana jest w Stowarzyszeniu Klubu Abstynenta „Ostoja”, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3 (tel. 086 271 00 72).

Godziny dyżurów specjalistów od miesiąca lutego 2016 r. :

Psycholog – poniedziałek 8.30 – 12.30

Prawnik – środa 13.00 -17.00

                Na wizytę z ww. specjalistami można umówić się również za pośrednictwem tutejszego ośrodka (tel. 86 270 30 39).

Ponadto istnieje możliwość skorzystania z Telefonicznej Poradni dla Pokrzywdzonych Przestępstwem w województwie podlaskim – nr tel. 883 240 678.

                                                                                                                         Kierownik

                                                                                                                    Dorota Bogdańska


INFORMACJA o pracy Psychologa i Radcy Prawnego

Kołaki Kościelne, 2016-01-14

65.1.2015

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuję, iż Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT prowadzące Ośrodek Pomocy dla Osób pokrzywdzonych Przestępstwem w województwie podlaskim, zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, rzeczowej i wolontarystycznej.
Ww. pomoc udzielana jest w Stowarzyszeniu Klubu Abstynenta „Ostoja”, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3 (tel. 086 271 00 72).
Godziny dyżurów specjalistów:
Psycholog – środa 13.00-17.00
Prawnik – środa 13.00 -17.00
Na wizytę z ww. specjalistami można umówić się również za pośrednictwem tutejszego ośrodka (tel. 86 270 30 39).
Ponadto istnieje możliwość skorzystania z Telefonicznej Poradni dla Pokrzywdzonych Przestępstwem w województwie podlaskim – nr tel. 883 240 678.

Kierownik
Dorota Bogdańska

Wykaz instytucji wspierających ofiary przestępstw i ich rodziny na terenie powiatu zambrowskiego
/karta pomocy/

1. Zambrów:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie
ul. Fabryczna 3 tel. 86 271-24-82, 271-32-51
/udziela wsparcia w zakresie pomocy socjalnej/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie
ul. Fabryczna 3 tel. 86 271-46-16
/udziela wsparcia w zakresie pomocy socjalnej/

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zambrowie
ul. Fabryczna 3 tel. 86 27122-10 wew. 18, 271-46-16 wew. 34
/poradnictwo w zakresie zapobiegania i leczenia uzależnień/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie
ul. Fabryczna 3 tel. 86 271-24-18, 271-06-69
/udziela wsparcia rodzinom z problemami i osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach/

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zambrowie
ul. Obwodowa 2 tel. 86 271-21-78
/udziela pomocy młodzieży z problemami/

„Caritas” Diecezji Łomżyńskiej w Zambrowie
Aleja Wojska Polskiego 49 tel. 86 475-08-87
/udziela pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej, bezdomnym, profilaktyki narkotykowej, porady prawne ofiarom przemocy domowe i innych/

Klub Abstynenta „Ostoja” w Zambrowie
ul. Cmentarna 1 tel. 86 271-00-72
/pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom/

Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie
Aleja Wojska Polskiego 4A tel. 86 276-33-33

Poradnia Chirurgiczno – Urazowa:
ul. Papieża Jana Pawła II 3 tel. 86 (86)276 36 43
Szpital Powiatowy w Zambrowie
ul. Papieża Jana Pawła II 3; tel. Sekretariat: 86 276-36-00
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Tel. 0-801-120-002
2. Kołaki Kościelne:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych
ul. Kościelna 11 tel. 86 270-30-39
/udziela wsparcia w zakresie pomocy socjalnej/

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołakach Kościelnych
ul. Kościelna 11 tel. 86 270-34-81
/poradnictwo w zakresie zapobiegania i leczenia uzależnień/

3. Rutki Kossaki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach Kossakach
ul. 11 Listopada 7 tel. 86 276-31-79
/udziela wsparcia w zakresie pomocy socjalnej/

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rutkach Kossakach
ul. 11 Listopada 7 tel. 86 276-31-79
/poradnictwo w zakresie zapobiegania i leczenia uzależnień/

Posterunek Policji w Rutkach Kossakach
ul. Rynek 8 tel. 86 474-10-21

4. Szumowo:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szumowie
ul. 1 Maja 50 tel. 86 476-80-11
/udziela wsparcia w zakresie pomocy socjalnej/

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szumowie
ul. 1 Maja 50 tel. 476-80-11
/poradnictwo w zakresie zapobiegania i leczenia uzależnień/


Wykaz instytucji wspierających osoby i rodziny z problemami, w tym osoby doznające przemocy i stosujące przemoc:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie
czynne od poniedziałku do piątku
ul. Fabryczna 3 w Zambrowie pokój 135-136
godz. pracy 7.00 – 15.00
tel. (86) 271-06-69
(86)271-15-09
Punkt konsultacyjno – informacyjny dla osób z problemami:
– psycholog
środa w godz. 10.00 – 12.00 (pierwsza i trzecia środa miesiąca)
– radca prawny
środa w godz. 14.00 do 15.30
2. Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 91
Tel/fax : (87) 565 02 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Filia w Zambrowie
Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „ Ostoja”
18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3
Tel. 86 271 00 72
Godziny dyżurów specjalistów:
– psycholog
poniedziałek w godz. 8.30-12.30
– prawnik
środa w godz. 14.00-18.00

Filia w Łomży
Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator
18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 29a, tel./fax: 86 215 04 63
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny dyżurów specjalistów:
– psycholog
wtorek w godz. 14.00-18.00, czwartek w godz. 14.00-18.00
– prawnik
wtorek w godz. 14.00-18.00, czwartek w godz. 14.00-18.00

Filia w Białymstoku
Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych
15-082 Białystok, ul. Świętojańska 22, lok. 1, tel./fax.85 732 82 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny dyżurów specjalistów:
– psycholog
wtorek w godz. 15.00-18.00, środa w godz. 13.00-18.00
– prawnik
wtorek i środa w godz. 13.00-17.00

3. Poradnia Rodzinna przy Kościele pw. Ducha Świętego w Zambrowie
czynna w piątki w godz. 7.30 do 19.00


Na Twoim terenie funkcjonują lokalne placówki udzielające pomocy ofiarom przemocy w rodzinie:

Lp. Nazwa instytucji/organizacji Adres instytucji/organizacji Telefon
1. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne 86 270 30 39
2. ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne 86 270 30 39
3. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne 86 270 34 81
4. INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne 86 270 30 04
5. ZESPÓŁ SZKÓŁ
abp. Romualda Jałbrzykowskiego
 Kościelna 26, 18-315 Kołaki Kościelne 86 270 34 81
6. STOWARZYSZENIE „EDUKATOR” W ŁOMŻY PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W SZCZODRUCHACH
SZCZODRUCHY, 18-315 Kołaki Kościelne 86 270 31 49
7. KOMENDA POWIATOWA POLICJI Posterunek Policji Rutki Kossaki 11 Listopada 5, 18-312 Rutki 86 474 10 21

Możesz zadzwonić również pod numery telefonów:

* Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 801 12 00 02 (płatny pierwszy impuls, linia czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 800-2200, w niedziele i święta w godzinach 800-1600), tel. (22) 666 28 50 – dyżur prawny (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach 1700-2100), Poradnia e-mailowa: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

* Policyjnego Telefonu Zaufania tel. 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeni z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 930 do 1530 od godz. 1530 do 930 włączony jest automat).


WAŻNE

Na skutek wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” informacja dotycząca Twojej sytuacji rodzinnej zostanie przekazana przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego, który podejmie dalsze działania.

Zawsze możesz wzywać Policję na interwencję, poinformować prokuraturę oraz zwrócić się o pomoc do podmiotu/organizacji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Możesz również poprosić dzielnicowego, aby przyszedł do Twojego domu i udzielił stosownej pomocy i niezbędnych informacji
.


Zespół Interdyscyplinarny

Reaguj na zło!

Pomyśl, że to możesz być Ty!

Jeśli doznajesz przemocy lub w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują Naszej pomocy, zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych, który zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.

Kontakt:

Godz. otwarcia ośrodka

od pon. do pt.: 7:30 – 15:30

Tel. 86 270 30 39

86 270 30 26 w. 25 i 21


„Niebieska Linia” pomaga ofiarom przemocy

Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy. Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info