Od 1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Dotyczy to wszystkich źródeł ciepła i spalania do ogrzewania lub podgrzewania wody użytkowanej w budynku.

Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na właścicielu/ zarządcy nieruchomości, a czas jaki został przewidziany na zgłoszenie to:

  • 14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji w przypadku nowych źródeł ciepła (od daty oddania nowego budynku do użytku)

  • 12 miesięcy od uruchomienia CEEB (1 lipca 2021 r.), w przypadku źródeł ciepła już pracujących, czyli do 30 czerwca 2022.

Deklarację można składać:

1. w formie elektronicznej przez Internet – nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystanie z tego sposobu składania deklaracji – Logowanie do aplikacji ZONE (gunb.gov.pl)

UWAGA: Składanie deklaracji w formie elektronicznej jest możliwe dla osób posiadających:

  • Profil zaufany
  • e-dowód
  • przy użyciu mojeID, umożliwiające zdalne potwierdzenie tożsamości za pomocą danych z bankowości internetowej: BOŚ BANK, PKO Bank Polski, Bank Pekao, Interligo, BNP Paribas, Banki Spółdzielcze

2. w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy.

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków deklaracja zawiera takie informacje jak:

  1. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

  2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;

  3. informacje o liczbie i rodzaj eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;

  4. numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);

  5. adres e-mail (opcjonalnie).

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zgodnie z art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, właściciel/zarządca nieruchomości, który nie złoży deklaracji w terminie, podlega karze grzywny.

Więcej informacji na tej stronie.

Deklarację w formie papierowej należy złożyć w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne, w sekretariacie lub pokoju nr 23.

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw można pobrać z poniższych załączników.

złóż deklarację CEEB