Biblioteka Publiczna Gminy Kołaki Kościelne

ul. Kościelna 11
18-315 Kołaki Kościelne
 
tel.:
(086) 270-31-08
 
270-30-26 w 22
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  

Godziny otwarcia

Poniedziałek
900 – 1700
Wtorek
800 – 1600
Środa
Dzień pracy wewnętrznej
Czwartek
800 – 1600
Piątek
900 – 1700

Regulamin korzystania z usług Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki Kościelne

Inspektor Ochrony Danych

Paweł Stankowski

Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Biblioteka informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Kołaki Kościelne z siedzibą przy ul. Kościelnej 11, kod pocztowy: 18-315 Kołaki Kościelne, nr tel. (086) 270-31-08, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Bibliotece Publicznej Gminy Kołaki Kościelne jest pan Paweł Stankowski, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c) oraz f) RODO w celu realizacji zadań statutowych Biblioteki, w tym w celu udostępniania zbiorów, ochrony materiałów bibliotecznych, świadczenia usług bibliotecznych, w celach statystycznych oraz dochodzeniu ewentualnych roszczeń prawnych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celów, zatem konieczne dla korzystania z usług Biblioteki.

5 .Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o udzieloną zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

a. Okres przez który dane są przetwarzane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
– okres, który jest niezbędny do wykonywania zadań lub ochrony interesów administratora,
– przepisy prawa, które mogą obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
– okres na jaki została udzielona zgoda.

b. Po upływie 2 lat od zaprzestania korzystania z usług Biblioteki konto czytelnika zostanie zlikwidowane, a dane osobowe usunięte z bazy danych i kartoteki. Likwidacja konta następuje tylko wtedy, gdy Czytelnik nie ma na koncie żadnych zaległości.

c. Na wniosek Czytelnika, który uregulował zobowiązania wobec Biblioteki i zwrócił kartę biblioteczną, jego dane osobowe zostaną usunięte.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.