Proszę wybrać plik do pobrania na własny komputer:

Gospodarka komunalna

Odpady

Azbest

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wodociągi

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Zgłoszenie Do Ewidencji Zbiorników Bezodpływowych I Przydomowych Oczyszczalni Ścieków

Klęski rolnicze


Wymiar podatków/ewidencja działalności gospodarczej


 

Oświata, Kultura, Obsługa Rady Gminy

Udzielanie zezwoleń na świadczenie usług

Ewidencja Ludności / Urząd Stanu Cywilnego

Gospodarka Gruntami, Zagospodarowanie Przestrzenne I Inwestycje Gminne