Wsparcie Rodziny

Asystent Rodziny- Kim jest asystent rodziny i co robi?

Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

W czasie wspólnych działań z członkami rodziny:

 • pomaga odnaleźć to, co w Was dobre, co potraficie i kto oraz gdzie może Wam pomóc,
 • doradza jak pielęgnować niemowlę, opiekować się i wychowywać dzieci, żeby były szczęśliwe i słuchały poleceń rodziców,
 • pomaga w codziennej organizacji dnia rodziny, znajdowania sposobów spędzania wspólnego czasu rodziny,
 • pokazuje jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe,
 • doradza jak zarządzać pieniędzmi,
 • informuje jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
 • wyjaśnia jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe,
 • wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
 • pomaga podnieść kwalifikacje zawodowe i znaleźć pracę,
 • chroni dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami dorosłych
 • koordynuje wsparcie w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (więcej informacji na www. kolaki.pl. w zakładce Jednostki Organizacyjne- Ośrodek Pomocy Społecznej – Świadczenia – Jednorazowe świadczenie „Za życiem”).

Asystent rodziny spotyka się z rodziną w domu rodziny oraz czasem towarzyszy członkom rodziny do instytucji. Początkowo spotyka się z rodziną często, potem coraz rzadziej. Jedna wizyta może trwać nawet kilka godzin. Asystent rodziny prowadzi dokumentację, planuje z rodziną, co i jak zrobić oraz pisze sprawozdania z wykonanych działań. Współpracuje z innymi pracownikami różnych instytucji pracującymi z rodziną dla dobra całej rodziny, a przede wszystkim, aby dzieci czuły się dobrze i bezpiecznie w rodzinie.

Asystent rodziny pomaga zrealizować to, co rodzina chce oraz co inne służby społeczne wymagają od rodziny.

Pomaga tylko w tym, co możliwe jest do osiągnięcia.

 

—————————————————————————–

za zyciem

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje, iż od dnia 1 stycznia 2017 roku obowiązują przepisy ustawy z dnia 4 listopada 2016 r.  o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Od 1 stycznia 2017 roku można składać wnioski o:
1) objęcie rodziny koordynacją przez asystenta rodziny,
2) jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu (więcej informacji na www. kolaki.pl. w zakładce Jednostki Organizacyjne- Ośrodek Pomocy Społecznej – Świadczenia – Jednorazowe świadczenie „Za życiem”).

W załączeniu informacja dotycząca wsparcia dla kobiet w ciąży oraz ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej lub kobiet rodzących dziecko i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu:

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie OPS w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne (poniedziałek – piątek w godz. 7.30 do 15.30).

Komentowanie jest wyłączone.