Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy są odbiorcami energii elektrycznej w 2023 r.

Szczególne rozwiązania służące ochronie dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy są odbiorcami energii elektrycznej w 2023 r. W związku ze zwiększeniem limitu preferencyjnego zużycia energii elektrycznej do 3 MWh dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny, w związku z ustawą z dnia 7 października 2022 r.o szczególnych rozwiązaniach…

Czytaj dalej

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023- rusza nabór wniosków do programu

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są: 1)      dzieci do 16. roku…

Czytaj dalej

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zbliżającej się zimy 2022/2023

OPS Pomoc

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych apeluje o  wrażliwość społeczeństwa na los ludzi nie radzących sobie z problemami życia dnia codziennego. Nie bądźmy obojętni … Z nadejściem zimy pojawiają się problemy, z którymi muszą zmierzyć się mieszkańcy naszej gminy. Posiadamy doświadczenie, jednak nigdy do końca nie jesteśmy w stanie przewidzieć…

Czytaj dalej

Informacja dotycząca dodatku węglowego

Kołaki Kościelne, 17.08.2022 r. INFORMACJA                  Wójt Gminy Kołaki Kościelne informuje, iż w dniu 17.08.2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Zgodnie z art. 2. ust. 1. ustawy z dnia 5 sierpnia 2022…

Czytaj dalej

Informacja dotycząca możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w formie posiłków w szkole

Kołaki Kościelne, 09.08.2022 r. INFORMACJA                      W związku z planowanym powrotem dzieci do szkół w roku szkolnym 2022/2023, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w formie posiłków w szkole w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole  i w domu”. Rodziny zainteresowane…

Czytaj dalej

Instytucje rządowe i samorządowe oraz organizacje pozarządowe województwa podlaskiego udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Instytucje rządowe i samorządowe oraz organizacje pozarządowe województwa podlaskiego udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie W ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 Podlaski Urząd Wojewódzki udostępnia zaktualizowane bazy teleadresowe placówek funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego, udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Przedmiotowe wykazy opublikowane zostały…

Czytaj dalej

Informacja dotycząca realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego

                                                                                                                                 Kołaki Kościelne, 01.08.2022 r. INFORMACJA                    Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie planuje w 2022 r. realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.                 Osoby, które chciałyby wziąć udział w…

Czytaj dalej

Informacja dotycząca dofinansowania na zakup odbiornika TV lub dekodera

Kołaki Kościelne, 28.04.2022 r. INFORMACJA                    Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych w nawiązaniu do pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr PS-V.9421.2.11.2022.UM z dnia 22.04.2022 r. informuje, iż w związku ze zmianą sposobu odbierania bezpłatnej telewizji naziemnej, istnieje możliwość dofinansowania do zakupu dekodera lub telewizora w gospodarstwach domowych, które…

Czytaj dalej