Zimowisko dobiegło końca…

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje, iż za pośrednictwem tutejszego Ośrodka 8 dzieci z terenu Gminy Kołaki Kościelne w okresie od 25 stycznia 2024 r.  do 31 stycznia 2024 r. skorzystało z wypoczynku zimowego w Tleniu. Organizatorem wyjazdu było Centrum Wspierania Młodzieży, ul. Dworcowa 45/8, 85-009 Bydgoszcz. Serdecznie dziękujemy…

Czytaj dalej

Informacja odnośnie ustawy „Za życiem”

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje, iż od dnia 1 stycznia 2017 roku obowiązują przepisy ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Od 1 stycznia 2017 roku można składać wnioski o: 1) objęcie rodziny koordynacją przez asystenta rodziny, 2)…

Czytaj dalej

Informacja o pomocy w ramach działania „Sieci Życia”

Kołaki Kościelne, 30.01.2024 r.   INFORMACJA   Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje, iż Stowarzyszenie „Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa” oferuje osobom chorym, niesamodzielnym, samotnym, starszym czy też doświadczającym przemocy w rodzinie objęcie całodobową pomocą w ramach działania Sieci Życia. Rozwiązanie to – przycisk Sieci Życia – jest niezbędne…

Czytaj dalej

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Gmina Kołaki Kościelne przystępuje do kolejnej edycji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego – „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Na realizację zadania Gmina Kołaki…

Czytaj dalej

Sprawozdanie końcowe z realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

  Gmina Kołaki Kościelne w związku z § 5 ust. 3  umowy nr PS/36/2023/AOON w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2023 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, informuje, że w dniu 22…

Czytaj dalej

Nowy wniosek na dodatek osłonowy 2024 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje, iż Minister Klimatu i Środowiska podpisał 16 stycznia 2023 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. W związku z powyższym wnioski o wypłatę dodatku osłonowego należy składać do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania do 30…

Czytaj dalej

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI Z GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE WYJEŻDŻAJĄCYCH NA ZIMOWISKO DO TLENIA (TURNUS III)

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI Z GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE WYJEŻDŻAJĄCYCH NA ZIMOWISKO DO TLENIA (TURNUS III) TERMIN: 25.01.-31.01.2024 r. OKW PATRIA w Tleniu, ul. Czerska 10, 86-151 Tleniu, www.patria-tlen.pl. kierownik Maria Nowak, tel. 726-246-212 Co należy zabrać ze sobą na zimowisko: I. Dokumenty: 1. Ważna legitymacja szkolna 2. Wypełniona karta kwalifikacyjna…

Czytaj dalej