Bazy teleadresowe instytucji, podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

OPS Pomoc

Służby realizujące działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: Program Osłonowy Przemoc Edycja 2018 Realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – zasady otrzymania i wykorzystania dotacji z budżetu państwa (PDF, 301kB) Zespoły Interdyscyplinarne (PDF, 324kB) Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie poszczególnych służb na poziomie…

Czytaj dalej

Informacja dotycząca terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

OPS Pomoc

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego będą przyjmowane: – elektronicznie od 1 lipca 2018 r. – tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r. Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Ośrodka…

Czytaj dalej

Świadczenie „Dobry start” dla ucznia

OPS Pomoc

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane: – elektronicznie od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl oraz za pośrednictwem banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną, – tradycyjnie (w wersji papierowej) od…

Czytaj dalej

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W OPS KOŁAKI KOŚCIELNE

prawo_miniatura

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie…

Czytaj dalej

Szkolenia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

popz

Suwałki, 20.04.2018  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych   Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2017, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia…

Czytaj dalej

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zambrowie

OPS Pomoc

 Kołaki Kościelne, 2018-03-14 OGŁOSZENIE Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje, iż w Zambrowie, przy ulicy Legionowej 1, funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy udzielający pomocy osobom przewlekle psychicznie chorym, upośledzonym, które mają trudności z funkcjonowaniem w życiu codziennym, wymagają wsparcia w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Zajęcia prowadzone w ww. placówce…

Czytaj dalej

Mobilna Karta Dużej Rodziny

OPS Pomoc

W związku ze zmianą ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o karcie Dużej Rodziny, od dnia 1 stycznia 2018 r.weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie członkom rodzin wielodzietnych Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej. Tak więc poza tradycyjną kartą można ubiegać się o Kartę elektroniczną (tj. na urządzeniach mobilnych).…

Czytaj dalej

Informacja o możliwości skorzystania ze wsparcia psychologicznego

OPS Pomoc

Kołaki Kościelne, 20.02.2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościelna 11; 18-315 Kołaki Kościelne   INFORMACJA Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje o możliwości skorzystania  ze wsparcia psychologicznego dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych w ramach projektu: „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji LGD Brama na Podlasie”, realizowanego…

Czytaj dalej