Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

OPS Pomoc

Kołaki Kościelne, 04.06.2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych ul. Kościelna 11 18-315 Kołaki Kościelne   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze skierowane są zarówno do osób samotnych w wieku 75 lat i więcej, a także do osób pozostających w rodzinach, które…

Czytaj dalej

Informacja dotycząca oferty NZOZ „MD CARE”

OPS Pomoc

Kołaki Kościelne, 04.06.2019 r. INFORMACJA                      Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje, iż NZOZ „MD CARE” Centrum Leczenia Chorób Cywilizacyjnych od 1 stycznia 2019 r. oferuje bezpłatną pomoc w ramach oddziałów terapii uzależnień oraz leczenia zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną. Ponadto na oddziałach psychogeriatrii…

Czytaj dalej

ANKIETA BADAWCZA NA TEMAT ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE – za 2019 rok

OPS Pomoc

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych zwraca się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże w opracowaniu „Diagnozy potrzeb oraz oceny problemu przemocy w rodzinie” na terenie gminy Kołaki Kościelne.Aby opracować niniejszą diagnozę potrzebna jest współpraca całej społeczności Gminy. Prosimy o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte…

Czytaj dalej

Internetowe Konto Pacjenta

OPS Pomoc

Kołaki Kościelne, 06.05.2019 r. INFORMACJA Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych w nawiązaniu do pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Wydział Polityki Społecznej z dnia 29.04.2019 r. informuje,  iż Ministerstwo Zdrowia wraz z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępniło usługę dla obywateli – Internetowe Konto Pacjenta (IKP). IKP jest internetową…

Czytaj dalej

Informacja o możliwości skorzystania ze wsparcia psychologicznego.

OPS Pomoc

Kołaki Kościelne, 10.04.2019 r. INFORMACJA              Uprzejmie informujemy, iż w dniach: 5 kwietnia 2019 r. i 9 kwietnia 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych zostało zorganizowane wsparcie psychologiczne w ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji LGD Brama na Podlasie”. Z powyższej pomoc skorzystało 5…

Czytaj dalej

Wsparcie psychologiczne dla osób z terenu gminy Kołaki Kościelne zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

OPS Pomoc

Kołaki Kościelne, 20.03.2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościelna 11 18-315 Kołaki Kościelne INFORMACJA Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje o możliwości skorzystania  ze wsparcia psychologicznego dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych w ramach projektu: „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji LGD Brama na Podlasie”, realizowanego przez…

Czytaj dalej

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

spes

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i…

Czytaj dalej

Informacja Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

OPS Pomoc

INFORMACJA   Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach  Kościelnych w nawiązaniu do pisma Nr DSE1-K0818-075-4-2/19 z dnia 31 stycznia 2019 r. z 12uprzejmie informuje, iż w roku 2019 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie zadań z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych, realizowanych przez Ośrodki…

Czytaj dalej

Informacja o ośrodkach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

OPS Pomoc

Kołaki Kościelne, 2019-02-05 Informacja o ośrodkach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych  zachęca osoby pokrzywdzone przestępstwem i członków ich rodzin do skorzystania ze wsparcia ośrodków, świadczących nieodpłatną pomoc prawną, psychologiczną, materialną i rzeczową na terenie województwa podlaskiego. OKRĘGOWY OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM  W ŁOMŻY Centrum Aktywności…

Czytaj dalej