Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem – Informacje

Szanowni Państwo,   Informujemy, iż Ministerstwo Sprawiedliwości, działające jako dysponent Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, powierzyło Towarzystwu Amicus prowadzenie:   Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Białymstoku Celem działalności Ośrodka jest: Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, Udzielanie pomocy świadkom i osobom im…

Czytaj dalej

Piknik Rodzinny w Zaniach-Leśnicy

5 września 2021 r. w Zaniach-Leśnicy przy Świetlicy Wiejskiej odbył się Piknik Rodzinny. Organizatorem wydarzenia było Koło Gospodyń Wiejskich „Złote Rączki” w Zaniach Lesnicy przy współpracy Stowarzyszenia „mojaWieś”. Atrakcji było mnóstwo. Każdy – i ten najmłodszy, i ten najstarszy – mógł znaleźć coś dla siebie m.in. dmuchańce, wata cukrowa, popcorn,…

Czytaj dalej

Informacja dotycząca wsparcia psychologicznego

OPS Pomoc

         Kołaki Kościelne, 17.08.2021 r.   INFORMACJA              Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje o możliwości skorzystania  ze wsparcia psychologicznego dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych w ramach projektu: „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji LGD Brama na Podlasie”,…

Czytaj dalej

Informacja dotycząca możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w formie posiłków w szkole

OPS Pomoc

Kołaki Kościelne, 11.08.2021 r. INFORMACJA                      W związku z planowanym powrotem dzieci do szkół w roku szkolnym 2021/2022, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w formie posiłków w szkole w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole  i w domu”. Rodziny zainteresowane…

Czytaj dalej

Przemoc w rodzinie – baza teleadresowa

Baza teleadresowa instytucji i podmiotów świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie podlaskim 2021 r.: Wykaz ośrodków pomocy społecznej na terenie województwa podlaskiego: https://www.gov.pl/attachment/fd22cb09-3a62-4619-a72b-a4ba924014f8 Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie na terenie województwa podlaskiego https://www.gov.pl/attachment/53e568c9-342b-4396-86ae-2cc1f3703891 Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie: https://www.gov.pl/attachment/9be8de43-185c-43aa-8911-f95ca9a3d0bb Baza…

Czytaj dalej

Informacja dotycząca projektu „Powrót do zdrowia – powrót do pracy”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje że, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Podlaski ogłasza wznowienie rekrutacji do projektu przekwalifikowania zawodowego pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Projekt dedykowany jest osobom, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego…

Czytaj dalej

Informacje dotyczące działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych

prawo_miniatura

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje że, ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych…

Czytaj dalej

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI Z GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE WYJEŻDZAJĄCYCH NA KOLONIĘ DO TLENIA I JAROSŁAWCA

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI Z GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE WYJEŻDZAJĄCYCH NA KOLONIĘ DO TLENIA I JAROSŁAWCA: 21.07.-04.08.2021 r. OKW PATRIA w Tleniu, ul. Czerska 10, 86-151 Tleniu OKW GRYFIA w Jarosławcu ul. Wczasowa 2/8, 76-107 Jarosławiec Kierownik: Maciej Archaniołowicz-tel: 502626171 Tleń Kierownik: Bogumiła Badek-tel: 602502254 Jarosławiec Co należy zabrać ze sobą…

Czytaj dalej