Kontakt z OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych
ul. Kościelna 11
18-315 Kołaki Kościelne
tel./fax (86)270-30-39
(86) 270 -30-26  w. 21
(86) 270 -30 -26 w. 25
e-mail: ops@kolaki.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek 7.30-15.30

Kierownik Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych
Dorota Bogdańska
Godziny przyjęć interesantów – w godzinach urzędowania, tj.:
poniedziałek – piątek 7.30-15.30
tel.(86) 270 -30 -26 w. 25
tel.(86) 270-30-39

Specjalista pracy socjalnej
Dorota Dworakowska
Godziny przyjęć interesantów – w godzinach urzędowania, tj.:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
tel. (86) 270-30-26 w. 21
tel. (86) 270-30-39

Pracownik socjalny
Paula Skorowska
Godziny przyjęć interesantów – w godzinach urzędowania, tj.:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
tel. (86) 270-30-26 w. 21
tel. (86) 270-30-39

Sekretariat
Świadczenia Wychowawcze – 500+
Karta Dużej Rodziny (KDR)

Świadczenie „Dobry Start” – 300+
pracownik biurowy
Iwona Krzewska
Godziny przyjęć interesantów – w godzinach urzędowania, tj.:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
tel. (86) 270-30-26 w. 21
tel. (86) 270-30-39

Księgowość
Agata Kulesza – Cygan
¾ etatu
główny księgowy
Godziny przyjęć interesantów – w godzinach urzędowania, tj.:
poniedziałek – piątek 7.30-13.30
tel. (86) 270-30-26 w. 25

Świadczenia rodzinne
Kadry

Katarzyna Krajewska
Inspektor
Godziny przyjęć interesantów – w godzinach urzędowania, tj.:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
tel. (86) 270-30-26 w. 21

Inspektor Ochrony Danych

Paweł Stankowski

Komentowanie jest wyłączone.