Kontakt

Dane adresowe:
Urząd Gminy Kołaki Kościelne
ul. Kościelna 11
18-315 Kołaki Kościelne
tel: 86 270-30-26
fax: 86 270-30-26 wewnętrzny 13
www: www.kolaki.pl
email: gminakolaki@op.pl

Centrala: 86 270-30-26

STANOWISKO NUMER WEWNĘTRZNY POKÓJ E-MAIL
Wójt Gminy - pokój nr 13 -
Sekretariat, ds. organizacyjnych i kancelaryjnych w.12 pokój nr 13 gminakolaki@op.pl
Sekretarz Urzędu w. 15 pokój nr 13 gminakolaki@op.pl
Skarbnik w. 19 pokój nr 14
• ds. opłat i księgowości podatkowej
• ds. wymiaru podatków
w. 16 pokój nr 12
• ds. gospodarki gruntami, zagospodarowania przestrzennego i inwestycji gminnych,
• ds. gospodarki mieszkaniowej
w. 17 pokój nr 15
ds. księgowości budżetowej w. 18 pokój nr 18
Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności w. 20 pokój nr 26
ds. obrony cywilnej, zarządania kryzysowego i ochrony ppoż. w.20 pokój nr 27
• ds. rolnictwa, ochrony środowiska i drogownictwa,
• ds. gospodarki komunalnej i zaopatrzenia wodę,
w. 23 pokój nr 16
• informatyk, ASI
• IOD
w. 24 pokój nr 23 pawelkolaki@op.pl
pstankowski@ug.kolaki.wrotapodlasia.pl
ds. oświaty, kultury i obsługi Rady Gminy w. 27 pokój nr 16
Kierownik OPS w. 25 pokój nr 21
OPS w. 21 pokój nr 28

Komentowanie jest wyłączone.