Koronawirus – Informacje

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie przekazuje informacje i zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące zachorowań na zapalenie płuc koronowirusem. W związku ze zmieniająca się sytuacją epidemiologiczną należy śledzić bieżące informacje i komunikaty oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych.    

Czytaj dalej

Ogólnopolski Dzień Szczepień

OBCHODY OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA SZCZEPIEŃ Misją organizatorów Ogólnopolskiego Dnia Szczepień jest promowanie idei szczepień ochronnych oraz poszerzenie dostępu do nowoczesnych metod profilaktyki zdrowotnej w społeczności polskiej. Celem obchodów Ogólnopolskiego Dnia Szczepień jest propagowanie szczepień jako najskuteczniejszego sposobu zapobiegania chorobom oraz poprawa społecznej wiedzy na temat korzyści wynikających ze stosowania szczepień a…

Czytaj dalej

Ptasia grypa 2020

Ptasia grypa W związku z wystąpieniem na terenie Polski ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) wynikającej przede wszystkim z migracji dzikich ptaków niosących ze sobą zwiększone ryzyko wprowadzenia do gospodarstw wirusa podtypu H5N8, Urząd Gminy Kołaki Kościelne informuje o konieczności zachowania szczególnej ostrożności, w tym przestrzegania zasad bioasekuracji przy obsłudze drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia tego…

Czytaj dalej

Kolejne sukcesy sportowe Katarzyny Zaniewskiej z Kołak Kościelnych

W dniu 22 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie, podczas którego Wójt Gminy Kołaki Kościelne Sylwester Jaworowski wręczył Pani Katarzynie Zaniewskiej list gratulacyjny a także podziękowania za godne reprezentowanie naszej Gminy na arenie międzynarodowej oraz wyrazy uznania za zajęcie wysokich lokat w postaci dwóch srebrnych medali na…

Czytaj dalej

Kurs – Diagnosta Samochodowy

Urząd Gminy Kołaki Kościelne informuje, iż Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego organizuje cykl szkoleń podnoszących kwalifikację i atrakcyjność zawodową osób pracujących oraz poszukujących pracy. Jedną z najnowszych propozycji jest kurs Diagnosty Samochodowego.

Czytaj dalej

Dzień Babci i Dziadka 2020

Dzień Babci i Dziadka to jeden z najpiękniejszych dni w roku, to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez, radości oraz dumy. Jedna z sentencji głosi: „Serce  jest bogactwem, które się nie sprzedaje ani nie kupuje, ale które…

Czytaj dalej

Bezpieczne ferie 2020

Bezpieczne ferie 2020 20–31 stycznia 2020 roku to czas ferii zimowych dla uczniów szkół w województwie podlaskim. Nadzór w zakresie sanitarno-higienicznym nad formami wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, zgłoszonymi do Kuratorium Oświaty i zamieszczonymi w elektronicznej bazie https://wypoczynek.men.gov.pl, sprawuje w powiecie zambrowskim Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zambrowie. W trakcie przeprowadzanych…

Czytaj dalej