Ogłoszenie o naborze wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

azbest201801

Do wniosku o usunięcie wyrobów zawierających azbest należy także dołączyć jedno z oświadczeń. Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis w wersji skróconej wypełniają rolnicy, którzy w roku bieżącym oraz w dwóch poprzedzających latach nie korzystali w ogóle z pomocy de minimis. Oświadczenie w wersji dłuższej wypełniają rolnicy, którzy w bieżącym roku…

Czytaj dalej

„Aktywna tablica” w Szkole Podstawowej w Kołakach Kościelnych

zs

Szkoła Podstawowa w Kołakach Kościelnych pozyskała wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” w 2017 r. Kwota uzyskanego wsparcia to 14 000,00 zł. W ramach programu „Aktywna tablica” szkoły podstawowe zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory i głośniki. Program ma na celu rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i…

Czytaj dalej

Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok dotyczący oczyszczalni ścieków. Gmina Kołaki Kościelne wygrała proces.

pbos

W dniu 14 grudnia 2017 r. zapadł Wyrok w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie w sprawie z powództwa Gminy Kołaki Kościelne, która dotyczyła zwrotu gwarancji ubezpieczeniowej ustanowionej na potrzeby budowy „Przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne” w związku problemami powstałymi przy wykonaniu inwestycji. W wydanym Wyroku Sąd Apelacyjny podtrzymał…

Czytaj dalej