Piesek do adopcji

Odnaleziono pieska, samczyka, którego wiek szacuje się na około 4 miesiące. Jest przyjaźnie nastawiony do ludzi, miły, zdrowy w bardzo dobrej kondycji. Wszystkich chętnych zapraszamy do adopcji. Dla osoby która przygarnie bezdomnego pieska Gmina zapewni sterylizację oraz 20 kg. karmy. Kontakt jest możliwy pod nr tel.: 86 270 30 26…

Czytaj dalej

Konsultacje do projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 r.

Wójt Gminy Kołaki Kościelne ogłasza konsultacje do projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 30 ust. 2…

Czytaj dalej

Stypendia edukacyjne Zarządu Województwa Podlaskiego

dotyczy: Stypendiów edukacyjnych Zarządu Województwa Podlaskiego za rok szkolny 2021/2022 Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce w…

Czytaj dalej

Piesek do adopcji

Odnaleziono pieska, samczyka, którego wiek szacuje się na jeden rok. Piesek jest spokojny, wesoły oraz przyjaźnie nastawiony do ludzi. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie oraz odrobaczony. Kondycję zdrowotna ocenia się na dobrą. Zapraszamy do adopcji wszystkich chętnych którzy potrzebują pieska na swoją posesję. Dla osoby adoptującej bezdomnego pieska Gmina zapewnia sterylizację…

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na sprzedaż samochodu Autobus szkolny marki JELCZ L090M

UMOWA KUPNA/SPRZEDAŻY zawarta w dniu ………………… r. w Kołakach Kościelnych pomiędzy: Gminą Kołaki Kościelne z siedzibą: ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, NIP 723-16-29-523, reprezentowaną przez: Sylwestra Jaworowskiego – Wójta Gminy Kołaki Kościelne, zwaną dalej „Sprzedającym”, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Gabrieli Mioduszewskiej a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………………………………….. zwanym w…

Czytaj dalej