Zmiana terminu składania oświadczeń majątkowych

prawo_miniatura

Do 31 maja wydłużono termin składania oświadczeń majątkowych. Odpowiedni zapis znalazł się w obowiązującej od wtorku ustawie o przeciwdziałaniu COVID-19. Zgodnie z ustawą, będącą elementem tzw. tarczy antykryzysowej, osoby obowiązane do złożenia oświadczenia ostanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogą złożyć oświadczenie w…

Czytaj dalej

Informacja dotycząca terminu wypłaty świadczeń

OPS Pomoc

Kołaki Kościelne, 2020-04-02 INFORMACJA             Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje, iż wypłata przyznanych świadczeń wychowawczych (500+) oraz świadczeń rodzinnych, tj. zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, należnych za miesiąc kwiecień 2020 r.…

Czytaj dalej

Wsparcie psychologiczne dla osób poddanych izolacji z powodu COVID-19

OPS Pomoc

Kołaki Kościelne, 2020-03-30 420.35.2020 INFORMACJA   Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje, iż osobom zamieszkałym na terenie Gminy Kołaki Kościelne, poddanym izolacji z powodu COVID -19, nadzorowi epidemiologicznemu i kwarantannie wsparcia psychologicznego udzielają poniższe instytucje: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, psycholog udziela wsparcia w 1 i 3…

Czytaj dalej

Projekty – FUNDACJA ŚWIETLIK

prawo_miniatura

  Kołaki Kościelne, 2020-03-30   Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje, iż FUNDACJA ŚWIETLIK z siedzibą w Warszawie stworzyła kilka projektów, które skierowane są do osób niepełnosprawnych ruchowo zamieszkujących w szczególności tereny miejsko-wiejskie i wiejskie. Realizowane programy to: Fizjoterapia w domu – ponosi koszty zabiegów wykonywanych przez fizjoterapeutęw miejscu…

Czytaj dalej

Ogłoszenie ASF

Ogłoszenie ASF Urząd Gminy zgodnie z otrzymaną informacją od Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Łomży udostępnia informacje dotyczące wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Czytaj dalej

Koronawirus COVID-19 – Jak się chronić przed zarażeniem w gospodarstwie rolnym?

prawo_miniatura

Koronawirus COVID-19 Jak się chronić przed zarażeniem w gospodarstwie rolnym? Szanowni Rolnicy/Mieszkańcy wsi, W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rekomenduje podjęcie następujących działań, mających na celu ochronę Waszego zdrowia i życia: Zamknijcie swoje siedliska/domostwa przed osobami z zewnątrz, zamieśćcie na bramach gospodarstwa, w widocznym miejscu, informację o zakazie wstępu na…

Czytaj dalej