Koło Gospodyń Wiejskich w Szczodruchach nagrodzone!

Koło Gospodyń Wiejskich w Szczodruchach zajęło I miejsce w konkursie na pisankę/kraszankę z logo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z tej okazji w dniu 13 kwietnia 2021 r. w Świetlicy Wiejskiej w Szczodruchach odbyło się spotkanie, podczas którego Wójt Gminy Kołaki Kościelne Sylwester Jaworowski wręczył Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich…

Czytaj dalej

Święto Chrztu Polski. Wywieś flagę!

Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski przyjęciem ustawy 22 lutego 2019 r. W założeniu święto ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w…

Czytaj dalej

Harmonogram szczepień na kwiecień

Harmonogram kwietniowej rejestracji na szczepienie Jeżeli nie zgłosiłeś wcześniej chęci zaszczepienie się, to już 12 kwietnia rusza rejestracja dla osób urodzonych w 1962 r. Następne roczniki będą miały uruchomioną rejestrację każdego kolejnego dnia. Harmonogram rejestracji prezentuje się następująco: 12 kwietnia – rocznik 1962, 13 kwietnia – rocznik 1963, 14 kwietnia…

Czytaj dalej

UWAGA! OFERTA PRACY

Firma PROVEN zatrudni monetra paneli/pracownika fizycznego. Praca polega na skręcaniu ram paneli drewnianych ekranów akustycznych. Praca w miejscowości Wiśniówek-Wertyce 12. Więcej informacji udzielimy telefonicznie 730 527 275 w godzinach 8-15 bądź osobiście w siedzibie firmy.

Czytaj dalej

Kontynuacja Programu Wspieraj Seniora

Adresatami Programu są: seniorzy w wieku 70 lat i więcej, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem COVID-19, osoby poniżej 70 roku życia, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia COVID-19, w przypadku braku możliwości realizacji we własnym zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji…

Czytaj dalej

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br. Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata…

Czytaj dalej