Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych zobowiązuje się zapewnić dostępność serwisu internetowego zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie  w sprawie dostępności ma zastosowanie do:

     1)  Strony Internetowej: www.kolaki.pl  zakładka Jednostki – Ośrodek Pomocy Społecznej

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-19

Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-04

Data ostatniej aktualizacji deklaracji: 2023-03-29

      2) Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.ug.kolaki.wrotapodlasia.pl/ w zakładce Jednostki Organizacyjne – Ośrodek Pomocy Społecznej

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Elementy zapewniające dostępność cyfrową strony internetowej:

  • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
  • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały zamieszczone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących,
  • Czcionka jest skalowalna,
  • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.

Nowe publikacje będą dostosowywane do wymagań Ustawy.

Deklarację sporządzoną metodą samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny    

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panią Iwoną Krzewską, adres: ops@kolaki.pl, tel. 86 270 30 39. Tą samą drogą można składać wnioski  o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Żądanie powinno zawierać:

  1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
  2. wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz
  3. sposób kontaktu

Dostępność architektoniczna

Siedziba:  Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, mieszczący się w budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne.

Budynek Urzędu Gminy Kołaki Kościelne nie jest wyposażony w podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Budynek nie jest wyposażony w podjazd dla wózków inwalidzkich.

Budynek nie posiada systemu głośnikowego naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Budynek nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyodrębniono miejsce parkingowe oraz ławkę dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku na drzwiach wejściowych poszczególnych pomieszczeń zastosowano oznaczenia                          w alfabecie brajla wraz z systemem NFC dla osób niewidomych i słabowidzących. Na każdym piętrze budynku umieszczono zegary z kalendarzem z powiększonym i kontrastowym wyświetlaczem  dla osób słabowidzących.

Zapewnienie komunikacji  z Ośrodkiem Pomocy Społecznej na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami odbywa się poprzez bezpośredni kontakt z pracownikiem Ośrodka w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku. W strefie wejścia zastosowano elektroniczny przywoływacz za pomocą którego można wezwać pracownika urzędu. Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl/

W Ośrodku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. W przypadku osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, informacje o dostępności usług znajdują się TUTAJ

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Komentowanie jest wyłączone.