Formularze do pobrania

Proszę wybrać plik do pobrania na własny komputer:

GOSPODARKA KOMUNALNA

         ODPADY

         AZBEST

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW


WYMIAR PODATKÓW/EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


OŚWIATA, KULTURA, OBSŁUGA RADY GMINY

UDZIELANIE ZEZWOLEŃ NA ŚWIADCZENIE USŁUG

EWIDENCJA LUDNOŚCI / URZĄD STANU CYWILNEGO

GOSPODARKA GRUNTAMI, ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I INWESTYCJE GMINNE

——–

Komentowanie jest wyłączone.